Do -15% na łazienkę | Zaoszczędź jeszcze dziś →
Mid Season Sale | Zaoszczędź do 50% →
20 zł dla CiebieRejestracjaLogowanieKoszykMenu

Ochrona Danych Osobowych

2.   Informacje o Bonami

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka BONAMI.CZ, a.s., REGON: 242 30 111, z siedzibą Praga 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, Kod poczt. 118 00, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, zakładka 18575 (dalej „BONAMI“). Zasady regulują przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową i aplikacje www.bonami.cz (dalej „strony internetowe/aplikacje“), w szczególności jego zarejestrowanych użytkowników (dalej „użytkownik“) i klientów BONAMI, którzy złożą zamówienie za pośrednictwem strony internetowej (dalej „klient“).

1.2. BONAMI działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.

1.3. BONAMI wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, którym jest: inż. Daniel Kmoch, poverenec@bonami.cz, +48 716 619 176.

2.   Jakie dane osobowe przetwarzamy?

2.1. Dane dostarczone przez klientów. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników i klientów BONAMI. Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane podczas rejestracji na BONAMI lub w procesie składania zamówienia.

2.2. Dane te obejmują w szczególności adres e-mail a w przypadku klientów, również imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz szczegóły płatności, dane rejestracyjne i identyfikacyjne, informacje o zamówionych towarach lub usługach, o umowie i realizacji umowy. Na własne życzenie, można również podać dodatkowe informacje, takie jak adres pracodawcy lub datę urodzenia lub uwagę o możliwych terminach dostawy.

2.3. Dane z Facebooka. Jeśli przy rejestracji Użytkownik będzie korzystał z serwisu społecznościowego Facebook, udostępnia BONAMI swój profil publiczny, datę urodzenia, informację o bieżącym pobycie, adres e-mail. Częścią twojego profilu publicznego na Facebooku jest: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, kategoria wiekowa, informację na temat płci oraz inne informacje publiczne zgodne z Twoimi ustawieniami.

2.4. Dane uzyskane za pomocą plików cookies. Aby lepiej ukierunkować kampanie reklamowe i ulepszyć ofertę produktów i usług, BONAMI wykorzystuje informacje o produktach zakupionych przez naszych klientów. Jeśli masz włączone zapisywanie plików cookies oraz aktywną zgodę na ich wykorzystanie, BONAMI uzyskuje informacje o odwiedzanych stronach internetowych, oglądanych produktach i o innej aktywności na stronach internetowych.

2.5. BONAMI nie zbiera ani w żaden inny sposób nie przetwarza poufnych danych osobowych, w tym informacji o Twoim zdrowiu, wyznaniu lub preferencjach itp.

3.   Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. W celu realizacji zamówienia, czyli w celu niezbędnym do zawarcia umowy między BONAMI a klientem, używamy Twojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Przetwarzanie danych w tym przypadku obejmuje wszystkie czynności od przyjęcia zamówienia, przetwarzania, w tym płatności i dostawy zamówionych towarów. Przetwarzanie danych jest w tym przypadku niezbędne w celu realizacji umowy i spełnienia wymagań prawnych. Jeśli dane osobowe nie zostaną udostępnione, BONAMI nie będzie w stanie zrealizować Twojego zamówienia.

3.2.  Abyśmy mogli zaoferować naszym klientom produkty w postaci oferty handlowej, BONAMI wykorzystuje przede wszystkim pocztę elektroniczną, lub numer telefonu do wysyłania wiadomości SMS. W takim przypadku wysyłamy ofertę handlową o produktach związanych z towarami, które już były zakupione na BONAMI. Przetwarzanie wykonujemy z powodu realizacji uzasadnionych interesów BONAMI w postaci ograniczonego marketingu bezpośredniego. BONAMI nie wymaga zgody na taką ofertę handlową, ale umożliwia zrezygnować ze subskrypcji w dowolnym momencie lub zrezygnować z przetwarzania danych. Klientom, którzy zarejestrują się w ramach składania zamówienia na BONAMI po wejściu w życie niniejszych zasad, możemy przesyłać oferty handlowe na podstawie zgody z przesyłaniem ofert handlowych. Zgoda ta jest dobrowolna i nie ma wpływu na dokokończenie Twojego zamówienia.Wyrażasz zgodę na przesyłanie ofert handlowych dla BONAMI podczas rejestracji lub później w ustawieniach konta użytkownika. Należy pamiętać, że rejestrację na BONAMI może wykonać tylko osoba powyżej 15 lat. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdej ofercie handlowej lub w ustawieniach konta użytkownika. Jeśli anulujesz zgodę, nie będziemy używać Twoich danych w celu przesyłania ofert handlowych i realizacji interesów BONAMI.

3.3. W celu oferowania i promowania, BONAMI wykorzystuje przede wszystkim adres e-mail użytkowników, na który wysyła oferty handlowe. Przetwarzanie danych odbywa się w tym przypadku jedynie na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie ofert handlowych, która jest całkowicie dobrowolna, a nawet w przypadku jej braku możesz w pełni korzystać z naszej strony internetowej/aplikacji. Zgodę dla BONAMI możesz udzielić za pośrednictwem formularza subskrypcji BONAMI. W każdej chwili możesz odwołać zgodę, klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdej ofercie handlowej.

3.4. W celu ulepszenia i przyśpieszenia procesu składania zamówień, w BONAMI wykorzystujemy podane przez Ciebie dane w profilu użytkownika lub z poprzedniego zamówienia w ramach rejestracji na BONAMI. Dane te ułatwiają przyszłe zakupy częściowym automatycznym wypelnieniem formularza zamówień. W tym przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe, kontaktowe, rejestracyjne i adresowe w celach niezbędnych do realizacji umowy lub niezbędnych do wykonania działań przyjętych przed zawarciem umowy w ramach prowadzenia Twojego konta użytkownika. Podanie danych osobowych w profilu uźytkownika w celu częściowego automatycznego wypelnienia formularza zamówień jest dobrowolne i nie ma wpływu na dokończenie zamówienia. Dane z profilu uzytkownika czy rejestracji można gdykolwiek usunąć lub zmienić – patrz pkt. 4 niniejszego dokumentu.

3.5. W celu przesłania informacji na temat dostępności towaru w BONAMI, którego aktualnie nie ma na stanie, BONAMI wykorzystuje Twoje dane osobowe podane podczas wypełniania formularza „produkty monitorowane” w celu przesłania informacji, że towar jest na stanie. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody na ich przetwarzanie w celu przesłania informacji o dostępności towaru, która jest całkowicie dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana po kliknięciu na przycisk „anuluj”, znajdujący się w profilu użytkownika lub na adresie e-mail pomoc@bonami.pl lub poprzez inne kontakty wymienione w tym dokumencie.

3.6. BONAMI wykorzystuje informacje podane w formularzu reklamacyjnym w celu wywiązania się z ciążących na niej obowiązkach prawnych dotyczących świadczenia i rozliczenia reklamacji za towary lub usługi BONAMI. Przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego. W przypadku, gdy uznasz, że zakupiony przez Ciebie towar jest wadliwy, masz możliwość podania swoich danych osobowych za pośrednictwem formularza reklamacyjnego / listu reklamacyjnego wysłanego pocztą lub innym przewoźnikiem lub wypełniając je w dowolnym z oddziałów BONAMI. W tym przypadku przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe, adresowe, a także informacje o zamawianym towarze lub usłudze, umowie i jej realizacji przez obie strony. Zgodnie z przepisami prawa, jeśli jesteś konsumentem, BONAMI jest zobowiązana do przetwarzania Twoich danych osobowych, które są nam niezbędne w celu umożliwienia i w razie potrzeby obsługi reklamacji towarów lub usług świadczonych przez BONAMI. W przypadku, gdy BONAMI nie jest prawnie zobowiązana do przyjęcia reklamacji, ale przyjmie ją wg. własnego uznania, przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i tym samym wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy.

3.7. W celu lepszego ukierunkowania reklamy i promocji, BONAMI przetwarza dane o wizytach na stronach internetowych, przeglądanych produktach i innych działaniach na stronie internetowej przy użyciu plików cookie. Przetwarzanie jest możliwe tylko na podstawie Twojej zgody na wykorzystywanie odpowiednich plików cookie, która jest całkowicie dobrowolna. Na podstawie powyższych danych, BONAMI pozyskuje statystyki, analizy i raporty dotyczące zachowań użytkowników serwisu. Na ich podstawie można wtedy lepiej ukierunkować reklamy lub dopasować zawartość serwisu do tego, co naprawdę Cię interesuje i czego szukasz, lub co ogólnie interesuje większą grupa użytkowników. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest zwykle zautomatyzowane. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć tutaj.

3.8. Pliki cookies wykorzystywane są również do realizacji programu affiliate BONAMI, gdzie rejestruje się, czy dokonałeś zakupu jakiegokolwiek towaru w ciągu 30 dni od kliknięcia w reklamę BONAMI na innych stronach internetowych. Ponownie przetwarzanie jest możliwe tylko na podstawie Twojej zgody na wykorzystanie tych plików cookie, którą już podałeś na stronie naszego partnera affiliate , tj. na stronie, na której kliknąłeś na reklamę BONAMI. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody oraz wyrażenia zgody na przechowywanie plików cookies w tych celach na stronach BONAMI, pliki te będą wykorzystywane zgodnie z zasadami wykorzystywania plików cookies.

3.9. Aby zapewnić obsługę klienta, wykorzystujemy informacje o Twoim nazwisku i adresie e-mail, które podasz przed rozpoczęciem czatu z pracownikiem BONAMI w odpowiednim oknie czatu na stronie internetowej. Wypełniając dane, wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych. Nie wykorzystujemy w żaden sposób Twojego nazwiska i adresu e-mail na podstawie rozpoczęcia czatu.

4.   Odwołanie zgody na otrzymywanie ofert handlowych

4.1. Oferty handlowe. Zarówno użytkownicy, jak i klienci BONAMI mogą w każdej chwili odwołać odbieranie ofert handlowych poprzez:
 • kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej oferty handlowej; lub
 • w ustawieniach konta użytkownika;
 • poprzez wiadomość e-mail o niewyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych pod wskazany adres BONAMI: pomoc@bonami.pl lub za pośrednictwem innych kontaktów wymienionych powyżej.
 • Cookies. Jeśli chcesz wyłączyć przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu, można zmienić to w ustawieniach bezpośrednio w przeglądarce. Jeśli wyłączysz przechowywanie plików cookies przes BONAMI, niektóre części stron internetowych mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz tutaj.

5.   Kto ma dostęp do danych?

5.1. Dane osobowe są przetwarzane przez BONAMI i jej pracowników. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy z BONAMI.

5.2. BONAMI jako administrator, zezwala na przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, takim jak tzw. wykonawcy. Wykonawca to każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe dla BONAMI w celach i w sposób określony przez BONAMI. Przekazujemy Twoje dane wykonawcom tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Dostarczamy wykonawcom tylko te dane, których potrzebują do świadczenia swoich usług. Wśród wykonawców Bonami znajdują się:
 • FROGMAN s.r.o., Direct Parcel Distribution Polska sp. z o.o., InPost S.A., DTS Holding Sp. z o.o., DHL International GmbH (firmy transportowe)
 • Daktela (zapewnienie usług obsługi klienta)
 • X.commerce, Inc. (narzędzia marketingu online)
 • dba Magento, Inc. (narzędzia marketingu online)
 • Google LLC (narzędzia marketingu online)
 • YANDEX, LLC (narzędzia marketingu online)
 • Targito.com, s.r.o. (zapewnienie e-mailingu)
 • Facebook, Inc. (narzędzia marketingu online)
 • VIVnetworks.com s.r.o. (zapewnienie programu affiliate)
 • SMSbrána s.r.o.
 • OptinMonster
 • Adform s.r.o.
 • BIANO s.r.o.
 • GLami s.r.o.
 • RTB House s.r.o.
 • Pinterest, Inc.
 • Global Payments Europe s.r.o.

6.   Jak długo przetwarzamy dane?

6.1. BONAMI przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy po cały czas przetwarzania Twojego zamówienia, włącznie płatności i doręczenia towaru. Zgodnie z prawem, BONAMI przechowuje niektóre dane zawarte w dokumentach księgowych.

6.2.  Oferty handlowe wysyłane są do użytkowników przez cały okres wyrażenia zgody na ich wysyłanie. Klientom będą wysyłane oferty handlowe, dopóki nie nastąpi zakończenie ich przyjmowania lub nie dojdzie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu. Oferty handlowe mogą być wysyłane najdłużej przez 10 lat. Bonami następnie poprosi ponownie o zgodę.

6.3.  Dane uzyskane do celów marketingowych za pomocą plików cookies są przetwarzane przez BONAMI przez cały czas trwania zgody na wykorzystywanie plików cookies, czyli przez czały czas zezwolenia na przechowywanie plików cookies w przeglądarce lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

6.4.  Inne przetwarzanie danych osobowych poza powyższymi terminami jest realizowane przez BONAMI tylko wtedy, gdy konieczne jest wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów pawnych dotyczących BONAMI.

7.   Jakie są Twoje prawa?

7.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, możesz skontaktować się z BONAMI i poprosić o:
 • Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez BONAMI odnośnie celów i charakteru przetwarzania danych osobowych, w tym informacje na temat potencjalnych odbiorców danych osobowych poza BONAMI. Informacje ogólne o sposobie przetwarzania danych osobowych są zawarte w niniejszym regulaminie.
 • Dostęp do danych, których udostępnisz BONAMI podczas procesu rejestracji lub podczas składania zamówienia. BONAMI powinno potwierdzić, czy i jakie konkretne dane osobowe są przetwarzane, powinno je udostępnić wraz z informacjami na temat ich przetwarzania.
 • Korektę danych osobowych, jeśli są niedokładne lub niekompletne. Tylko w przypadku aktualnych informacji, BONAMI może prawidłowo zrealizować Twoje zamówienie.
 • Wyjaśnienie i usunięcie nieprawidłowych danych (np. blokowanie, korekta, uzupełnienie lub likwidację danych osobowych), jeśli uważasz, że BONAMI przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z ochroną Twojego życia prywatnego i osobistego lub niezgodnie z przepisami prawa.
 • Usunięcie danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ich ograniczone przetwarzanie, gdy nie są już potrzebne do określonego celu, lub jeśli BONAMI nie ma już podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych włącznie przypadku braku zgody na kolejne przetwarzanie danych. Spełniając te warunki, BONAMI w całości lub częściowo usunie Twoje dane.
 • Przeniesienie automatyczne przetworzonych danych osobowych uzyskanych na podstawie Twojej zgody, gdy BONAMI przekazuje Twoje dane osobowe na rzecz innego podmiotu, w powszechnie stosowanym formacie lub innemu administratorowi zgodnie z Twoimi życzeniami.
7.2. Dalej klienci BONAMI mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku wysyłania ofert handlowych lub oceny preferencji zakupów, na podstawie którego BONAMI natychmiast przestanie przetwarzać dane osobowe w tym celu.

7.3. Oprócz powyższych upoważnień, zawsze masz możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowiązków przez BONAMI.

8.   Bezpieczeństwo

8.1. Bonami dba o bezpieczeństwo Twoich danych. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującym prawem, w tym z ogólną polityką prywatności (RODO). Przetwarzając dane osobowe, BONAMI kładzie duży nacisk na techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

8.2. Wszystkie dane osobowe w formie elektronicznej przechowywane są w bazie danych i systemach, do których dostęp mają tylko osoby, które muszą przetwarzać dane osobowe bezpośrednio w celach określonych w niniejszym regulaminie i tylko w niezbędnym zakresie. Dostęp do tych danych osobowych jest chroniony hasłem i firewallem. Zabezpieczenie danych osobowych jest regularnie testowane przez BONAMI a stale ulepszamy naszą ochronę.

9.   Kontakt

9.1. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych lub korzystania z przysługujących Ci praw można kierować do BONAMI drogą e-mailową na adres pomoc@bonami.pl lub telefonicznie pod numer +48 716 619 176.

10.   Postanowienia końcowe

10.1. Zasady te wchodzą w życie z dniem 01.02. 2021.