Załóż konto i zdobądź 20 zł rabatu na pierwsze zakupy. Załóż konto i zdobądź 20 zł rabatu na pierwsze zakupy.
 • Codziennie nowe inspiracje
 • 20 zł rabatu na pierwsze zakupy
 • Zapisz swoje ulubione produkty
lub
Wejdź przez Facebook
Obserwujemy dla Ciebie ten produkt!

Obserwowanie produktu jest aktywne.: Już obserwujesz .

Jak tylko produkt będzie dostępny, napiszemy do Ciebie na . Tutaj możesz zmienić adres, na który wyślemy powiadomienie, lub anulować obserwowanie . Tutaj możesz zmienić adres, na który mamy wysłać powiadomienie.

Ok
Anulowano obserwowanie produktu

Obserwowanie produktu zostało anulowane. Jeśli zmienisz zdanie, możesz je z powrotem aktywować.

Ok

Ktoś Cię ubiegł :(

Z przykrością informujemy, że ktoś Cię wyprzedził i wybrany przez Ciebie produkt nie jest już dostępny. Aktywowaliśmy ponowne obserwowanie produktu, abyś mógł go w końcu kupić! Jeśli nie jesteś już zainteresowany produktem, anuluj obserwowanie tutaj.

Ok

Ta witryna używa plików cookie. Więcej o używanych przez nas plikach, ich zastosowaniu, modyfikacji i akceptacji można znaleźć tutaj

ok
Wszystko, co wydasz u nas przed Świętami, zwrócimy Ci formie rabatu.
Menu
20 złRejestracjaLogowanie20 złKoszyk

Szczegółowy regulamin programu affiliate

1. Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa regulują udział w programie afiliacyjnym spółki Bonami.cz,as. (zwanej dalej Bonami). Program afiliacyjny umożliwia publikację elektronicznych materiałów reklamowych Bonami, np. banerów reklamowych, na internetowej witrynie partnera. Uczestnictwo w programie jest opłacane przez Bonami według niżej opisanych warunków.

2. Partner

Partner jest podmiotem, zaakceptowanym przez Bonami w systemie prowizyjnym, który umieszcza na swojej witrynie informacje i ofertę produktową sklepu internetowego Bonami.pl.

3. System prowizyjny

Operator sklepu internetowego na stronie Bonami.pl zapewnia dostęp do sieci afiliacyjnej Commission Junction (zwanej dalej „System Prowizyjny”), która umożliwia umieszczenie na witrynie partnera oferty internetowej i reklam produktów sprzedawanych przez operatora. Operator zgodnie z regulaminem wypłaca partnerowi wynagrodzenie naliczane w zależności od kwot wydanych na zakupy produktów Bonami, które przebiegną za pomocą linku do sklepu Bonami.pl umieszczonego na witrynie partnera.

4. Warunki uczestnictwa w systemie prowizyjnym

Podmiot zainteresowany współpracą, staje się partnerem w systemie prowizyjnym po złożeniu wniosku o rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego. Po otrzymaniu od Commission Junction danych do logowania i zalogowaniu się za pomocą otrzymanych informacji, zainteresowany staje się partnerem systemu prowizji. W tym momencie zostaje zawarta umowa, a strony są związane jej warunkami.

5. Ograniczenia, obowiązki i odpowiedzialność Partnera

Witryna partnera nie może zawierać, opisywać czy używać niżej opisanych materiałów:

 • nazwy domen, które zawierają w jakielkowiek formie słowo Bonami.pl.
 • strony internetowe zaprojektowane tak, że istnieje prawdopodobieństwo pomylenia jej ze stroną Bonami.pl.
 • grupy bannerów lub strony sugerujące klik lub wymuszające kliki. Linkowanie do strony docelowej na Bonami.pl jest dopuszczalne tylko z uwzględnieniem afiliacyjnej strony docelowej, która jest widoczna dla użytkownika. Automatyczne i wprowadzające w błąd linki do strony Bonami.pl nie są dozwolone.
 • podmioty wydawnicze i strony, które zawierają lub wykorzystują użytkowników do zainstalowania dialera, adware i / lub spyware.
 • zbiór płaconych linków
 • strony internetowe z własnym programem partnerskim
 • cookie dropping, reklama warstwowa (layers) i pop-up:Tworzenie cookies jest dozwolone jedynie:
  • przy używaniu oficjalnych i jednoznacznych reklamowych materiałów Bonami.pl
  • materiały reklamowe Bonami.pl są jasne dla użytkowników
  • tworzenie cookies przez dobrowolny klik użytkownika
 • strony internetowe, które są w budowie
 • strony internetowe, które naruszają prawo Rzeczpospolitej Polski, przez rozprzestrzenianie pornografii, dystrybucję środków promocyjnych organizacji niekonstytucyjnych, publiczne podżeganie do popełnienia przestępstwa, groźby przestępstw, podżeganie do przestępstwa i nawoływanie do przemocy. Treści, które naruszają dobre obyczaje i obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.
 • reklama porównawcza, szczególnie agresywna reklama porównawcza, która może stwarzać problemy w relacjach z innymi operatorami
 • strona z nadmiernie długim okresem ładowania treści lub pobierania, które mimo akceptacji naszego filtra zapobiegającego odesłania na strony z treściami pornograficznymi lub zawierające przemoc, prowadzą na takie właśnie strony
 • link nie może być umieszczany na stronach, które są tworzone wyłącznie w celu wyświetlania reklam

Naruszenie tych zasad przez zarejestrowanego Partnera oznacza utratę uprawnień do prowizji. W takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia z programu partnerskiego firmy Bonami, jednostronnego rozwiązania umowy i do podjęcia dalszych kroków prawnych lub dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Operatora.

6. Systemy reklamowe

W systemach reklamowych, wyszukiwarkach i sieci Google niedozwolone jest:

 • używanie prawnie chronionych nazw marek i terminów lub tekstów zawierających literówki, które wprowadzają w błąd w tekstach reklamowych
 • używanie prawnie chronionych nazw marek i terminów lub tekstów zawierających literówki, które wprowadzają w błąd w kluczowych słowach
 • używanie prawnie chronionych nazw marek i terminów lub tekstów zawierających literówki, które wprowadzają w błąd w adresie URL
 • używanie prawnie chronionych nazw marek i terminów lub tekstów zawierających literówki, które wprowadzają w błąd w ukierunkowaniu według domeny nadawcy w Gmail Sponsored Promotions (GSP)
 • tworzenie segmentów remarketingowych odwiedzających Bonami.pl
 • używanie przypadkowego adresu Bonami.pl jako docelowego adresu reklamy

Wymaga się co następuje:

 • używanie prawnie chronionych nazw marek jako wykluczające słowa kluczowe

Za naruszenie jakichkolwiek zobowiązań określonych w niniejszych Warunkach Partner traci prawo do prowizji, a Bonami jest upoważniona do zażądania wypłacenia kary finansowej w kwocie 30 000 zł za każde naruszenie. Kara umowna nie dotyczy partnerów włączonych do CJ. Karę należy uiścić do pięciu dni roboczych po zażądaniu zapłaty przez Bonami. Spłacenie kary nie wpływa na uprawnienia Bonami do rekompensaty w pełnej wysokości. Ponadto Partner jest uprawniony do rekompensaty względem poszkodowanych osób trzecich i zobowiązuje się w pełni je pokryć. Bonami ma prawo wykluczyć Partnera z programu afiliacyjnego w przypadku złamania jakiegokolwiek obowiązku ustanowionego tymi warunkami.

7. Używanie kodów rabatowych

Partner jest uprawniony do zaoferowania na swojej stronie internetowej odwiedzającym tylko tych kuponów / kodów rabatowych, które odnoszą się do sklepu internetowego Operatora, na zasadach, które Operator zaoferował Partnerowi. Partner nie może oferować rabatu, czy innych kodów lub oferty rabatowej, która nie została mu oferowana przez Operatora. W przypadku złamania tej zasady, Partner traci prawo do wynagrodzenia z tytułu użycia tego typu rabatu.

8. Reklamy i materiały reklamowe

Wszystkie materiały reklamowe wykorzystywane w systemie prowizji są chronione prawem autorskim. Operacja jest dozwolona tylko w ramach systemu prowizji. Zmiany w tekstach lub materiałach reklamowych są dozwolone tylko za zgodą Operatora.

Manipulacja materiałami reklamowymi lub niewłaściwe ich stosowanie prowadzi do wykluczenia Partnera z systemu prowizji. Operator systemu zastrzega sobie prawo do roszczeń wynikających z użycia zmanipulowanych materiałów reklamowych odnoszących się (np. niewłaściwa cena sprzedaży) do strony internetowej Bonami i może żądać od Partnera rekompensaty.

Jakiekolwiek użycie, wykraczające poza systemem prowizji, dystrybucja handlowa lub powielanie jest zabroniona i wymaga uprzedniej pisemnej zgody systemu prowizji Operatora. Odnosi się to również do zgłaszania do elektronicznych baz danych i kopiowania materiałów. Punkty te wynikają z prawa autorskiego, ochrony danych oraz innych przepisów prawa.

Promocja kampanii drogą mailową przez osoby trzecie, gdy nie ma zgody odbiorcy (spam) jest niedopuszczalna i niedozwolona. Partner ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wysyłania informacji drogą elektroniczną do Użytkowników oraz wszelkich innych osób, które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). W przypadku naruszenia tego warunku, Bonami może żądać odszkodowania w wysokości 8000 zł.

9. Zasady dotyczące naliczenia prowizji

 • Operator zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Partnerowi, w przypadku gdy użytkownik odwiedzi stronę internetową Bonami.pl za pośrednictwem strony internetowej Partnera i dokona zakupu. Partnerowi przysługuje w takim wypadku prowizja w wysokości 5% za zakup towarów z kategorii Meble i 7% za zakup we wszystkich pozostałych kategoriach, od ceny zakupu bez VAT za każde zrealizowane zamówienie użytkownika
 • Partner otrzyma zapłatę, jeśli użytkownik dokona zakupu w ciągu 15 dni od ostatniego kliknięcia ze strony partnera. Prawo do wynagrodzenia powstaje, gdy zostanie zawarta umowa zakupu między Użytkownikiem a Bonami. Partner nie otrzyma wynagrodzenia, w przypadku gdy użytkownik zwróci zakupiony towar w ciągu 14 dni od zakupu lub stornuje zamówenie.
 • Wysokość prowizji może ulec zmianie, w takim przypadku Partner zostanie o tym poinformowany
 • Partner nie jest uprawniony do wynagrodzenia z racji usług, takich jak transport, czy wysyłka za pobraniem
 • Wypłata będzie obliczana na podstawie danych dostępnych w systemie prowizji.
 • Prowizja zostanie uznana za wypłaconą w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Partnera

10. Dane osobowe

 • Partner, rejestrując się w systemie prowizyjnym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
 • Operator zobowiązuje się, że nie udostępni danych osobowych Partnera innej stronie. Służą one jedynie do komunikacji i transakcji związanych z systemem prowizji, na co Partner wyraża zgodę
 • Partner może w każdej chwili zmienić dane osobowe, logując się do systemu prowizji
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana. W takim wypadku Partner jest zobowiązany do poinformowania o tym wysyłając wiadomość na adres affiliate@bonami.pl

11. Czas trwania umowy i wypowiedzenie umowy

 • Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, a każda ze Stron może ją w dowolnym czasie wypowiedzieć
 • Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni od dnia zawiadomienia przez drugą stronę
 • Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku naruszenia zobowiązań umownych przez drugą stronę
 • Po rozwiązaniu umowy, wszystkie reklamy i linki do strony Operatora będące na stronie internetowej partnera muszą być niezwłocznie usunięte (nie później niż 24 godziny od rozwiązania)

12. Postanowienia końcowe

 • Niniejsze warunki regulują stosunki handlowe pomiędzy operatorem i partnerem
 • Operator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Umowy. Zmiana warunków powinna być zgłoszona drogą mailową co najmniej 7 dni przed dniem wejścia w życie nowych warunków umowy. W przypadku, gdy Partner nie zgłosił sprzeciwu wobec nowych warunków, Strony uznają, że partner zgadza się z warunkami. Jeśli partner sygnalizuje sprzeciw wobec nowych warunków, umowa zostanie zerwana wraz z wejściem w życie nowych warunków umowy.
 • Strony zgadzają się na dostarczenia wszelkich dokumentów, w ramach niniejszej umowy, drogą elektroniczną
 • Podstawą prawną Programu Afiliacyjnego stanowią art. 919-921 Kodeksu Cywilnego
 • Umowa wchodzi w życie po zatwierdzeniu Partnera przez Operatora i pierwszym logowaniu Partnera do systemu prowizyjnego

Poprzez zakończenie rejestracji zawrzesz tę umowę z Bonami.cz, a. s. dotyczącą ochrony danych osobowych.