Już 2,5 miliona użytkowników
Dołącz do grona 2,5 mln zadowolonych klientów i zyskaj 20 zł na pierwsze zakupy. Dołącz do grona 2,5 mln zadowolonych klientów i zyskaj 20 zł na pierwsze zakupy.

70% mniej za stylowe mieszkanie!

 • Codziennie 1000+ nowych produktów
 • Specjalne promocje dla zarejestrowanych
 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • 365 dni na bezproblemowy zwrot
lub
Wejdź przez Facebook
Obserwujemy dla Ciebie ten produkt!

Obserwowanie produktu jest aktywne.: Już obserwujesz .

Jak tylko produkt będzie dostępny, napiszemy do Ciebie na . Tutaj możesz zmienić adres, na który wyślemy powiadomienie, lub anulować obserwowanie . Tutaj możesz zmienić adres, na który mamy wysłać powiadomienie.

Ok
Anulowano obserwowanie produktu

Obserwowanie produktu zostało anulowane. Jeśli zmienisz zdanie, możesz je z powrotem aktywować.

Ok

Ktoś Cię ubiegł :(

Z przykrością informujemy, że ktoś Cię wyprzedził i wybrany przez Ciebie produkt nie jest już dostępny. Aktywowaliśmy ponowne obserwowanie produktu, abyś mógł go w końcu kupić! Jeśli nie jesteś już zainteresowany produktem, anuluj obserwowanie tutaj.

Ok

Ta witryna używa plików cookie. Więcej o używanych przez nas plikach, ich zastosowaniu, modyfikacji i akceptacji można znaleźć tutaj

ok

Zniżki do 80% 1500+ produktów | Tylko do północy w niedzielę. Odkryj pełną ofertę >>>

Zniżki do 80% 1500+ produktów | Tylko do północy w niedzielę. Odkryj pełną ofertę >>>

 • pomoc@bonami.pl
 • 71 66 191 76

Warunki handlowe i reklamacyjne

firmy handlowej

BONAMI.CZ, a.s.

z siedzibą w Újezd 450/40, Praha 1
REGON: 242 30 111
zarejestrowane w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Miejskim w Pradze B 18575

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.bonami.pl

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsze Warunki („Warunki“) firmy handlowej BONAMI.CZ, a.s., z siedzibą w Újezd 450/40, Praga 1, numer identyfikacyjny: 242 30 111, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze B 18575 („Sprzedający“) reguluje wzajemne prawa i obowiązki wynikające w związku z lub na podstawie Umowy Sprzedaży („Umowa Sprzedaży“) zawartej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną lub prawną („Nabywca“) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.bonami.pl, poprzez interfejs WWW („interfejs sklepu internetowego“).

1.2. Warunki handlowe określają również prawa i obowiązki stron w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej Sprzedającego pod adresem www.bonami.pl („Strona Internetowa“) i innych powiązanych stosunków prawnych. Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba pragnąca nabyć towary od Sprzedającego zamawia towary w ramach swojej działalności gospodarczej.

1.3. Odstępstwa od Warunków handlowych mogą być uzgodnione w Umowie Sprzedaży. Odstępstwa zawarte w umowie mają pierwszeństwo ponad Warunkami handlowymi.

1.4. Warunki handlowe stanowią integralną część Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży i Warunki handlowe są przygotowywane w języku polskim. Umowa Sprzedaży może zostać zawarta w języku polskim.

1.5. Sprzedający może zmieniać i uzupełniać Warunki handlowe. Niniejszy przepis nie narusza praw i obowiązków powstałych w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.

2. Konto użytkownika

2.1. Na podstawie rejestracji Nabywcy dokonanej na Stronie internetowej jest on informowany o nowych produktach w okresowych wiadomościach e-mail, których wysyłka może zostać anulowana na koncie użytkownika lub po kliknięciu odnośnika znajdującego się w każdym e-mailu. Sprzedający nie jest zobowiązany do wysyłania tych e-maili do wszystkich Nabywców.

2.2. Nabywca może zamówić towar korzystając z interfejsu użytkownika (dalej „Konto Użytkownika“). Nabywca może również zamówić towary bez rejestracji, korzystając bezpośrednio z interfejsu sklepu internetowego.

2.3. W trakcie rejestracji na Stronie internetowej oraz zamawianiu towarów Nabywca zobowiązany jest do wprowadzania poprawnych i prawdziwych informacji. Nabywca jest zobowiązany aktualizować informacje wprowadzone na Koncie Użytkownika przy każdej ich zmianie. Informacje wprowadzone przez Nabywcę na Koncie Użytkownika i przy składaniu zamówienia są uważane przez Sprzedającego za poprawne.

2.4. Tylko osoby powyżej 15 roku życia mogą zarejestrować się na stronie.

2.5. Dostęp do Konta Użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Nabywca jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego Konta Użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez Nabywcę.

2.6. Nabywca nie może zezwalać na korzystanie z Konta Użytkownika osobom trzecim.

2.7. Sprzedający może anulować Konto Użytkownika, zwłaszcza jeśli Nabywca nie korzysta z Konta Użytkownika przez długi czas lub jeśli Nabywca naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy Sprzedaży (w tym Warunków Handlowych).

2.8. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędnymi konserwacjami sprzętu i oprogramowania Sprzedającego, lub niezbędnymi konserwacjami sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży

3.1. Interfejs Sklepu Internetowego zawiera listę towarów oferowanych na sprzedaży przez Sprzedającego, w tym ceny poszczególnych oferowanych towarów. Ceny oferowanych towarów są przedstawione łącznie z podatkiem od wartości dodanej i wszystkimi powiązanymi opłatami. Oferta sprzedaży towarów i ceny towarów pozostają w mocy tak długo, jak długo są one wyświetlane w interfejsie Strony Internetowej i nie upłynął termin ograniczonej w czasie kampanii, jeśli były częścią takiej kampanii. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedającego umowy sprzedaży na indywidualnie określonych warunkach. Wszystkie oferty dotyczące sprzedaży towarów umieszczonych w interfejsie Sklepu Internetowego są niewiążące i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży tych towarów. Artykuł 1732 (2) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

3.2. Interfejs Sklepu Internetowego zawiera również informacje na temat kosztów pakowania i przesyłki towarów. Informacje na temat kosztów związanych z opakowania i dostawy towarów wymienionych w interfejsie Sklepu Internetowego stosuje się tylko w przypadkach, w których towary są dostarczane na terytorium Polski.

3.3. Aby zamówić towar, Nabywca wypełnia formularz zamówienia korzystając z interfejsu Strony Internetowej. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.3.1. Zamawianym towarze (Nabywca „wkłada” zamówiony towar do elektronicznego koszyka znajdującego się w interfejsie Strony Internetowej),

3.3.2. Sposobie zapłaty ceny towarów, wybranym sposobie dostawy zamówionych towarów i

3.3.3. Informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (razem zwanych „Zamówieniem“).

3.4. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego Nabywca może sprawdzić i zmodyfikować dane, które Nabywca umieścił w zamówieniu. Nabywca ma możliwość skorygowania ew. błędów, które wystąpiły przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Nabywca wysyła zamówienie do Sprzedającego, klikając przycisk "Zakończ i zapłać" lub "Zamów". Dane podane w zamówieniu są uważane za prawidłowe przez Sprzedającego. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający potwierdzi otrzymanie potwierdzenia odbioru pocztą elektroniczną na adres e-mail Nabywcy podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem elektronicznym Nabywcy").

3.5. Sprzedający ma zawsze prawo poprosić Nabywcę o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie), w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, cena zakupu, szacunkowe koszty dostawy).

3.6. Stosunek umowny między Sprzedającym a Nabywcą wynika z przyjęcia (akceptacji) zamówienia, które jest wysyłane e-mailem na adres e-mail Nabywcy.

3.7. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy Sprzedaży, w szczególności z osobami, które wcześniej w znacznym stopniu naruszyły swoje zobowiązania wobec Sprzedającego.

3.8. Nabywca zgadza się na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu Umowy Sprzedaży. Koszty po stronie Nabywcy wynikłe z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży (koszt korzystania z łącza internetowego, koszt rozmów telefonicznych) pokrywa Nabywca.

4. Cena towarów i warunki płatności

4.1. Nabywca może zapłacić Sprzedającemu cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru korzystając z jednej z metod oferowanych w formularzu zamówienia, chyba że Sprzedający zaoferuje inne sposoby.

4.2. Wraz z ceną towaru, Nabywca jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu kosztów pakowania i dostawy towarów po uzgodnionej stawce. O ile nie określono inaczej, przez cenę zakupu dalej rozumie się również koszty związane z dostawą towarów.

4.3. W przypadku dostawy za pobraniem, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowych cena zakupu jest płatna w ciągu 3 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.4. W przypadku płatności bezgotówkowej, Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz z określonym tytułem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowych obowiązek zapłaty ceny zakupu przez Nabywcę jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego.

4.5. Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku gdy Nabywca nie dokona dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.5), wymagać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Nabywcy. Ustęp 2119 (1) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

4.6. Wszelkie rabaty od ceny towarów dostarczonych przez Sprzedającego do Nabywcy nie mogą być łączone.

4.7. Jeśli to jest w zwyczaju w stosunkach handlowych lub jeżeli tak określono w ogólnie obowiązujących przepisach, Sprzedający wystawia Nabywcy dokument podatkowy - fakturę - w odniesieniu do płatności związanych z Umową Sprzedaży. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy - faktura jest wystawiana przez Sprzedającego Nabywcy po dostarczeniu towaru do Nabywcy i przesłana mu w formie elektronicznej na adres elektroniczny Nabywcy.

4.8. Zgodnie z ustawą o rejestrach sprzedaży Sprzedający jest zobowiązany do wydania Nabywcy paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanych przychodów u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

5. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

5.1. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), nie może m.in. odstąpić od umowy na dostawę towarów zmodyfikowanych zgodnie z życzeniem Nabywcy, jak również towarów podlegające szybkiemu zepsuciu lub zużyciu, od Umowy Sprzedaży zapieczętowanych towarów, które nie mogą być zwrócone przez konsumenta po otwarciu opakowania z przyczyn higieny higieny oraz Umowy Sprzedaży na dostawę nagrań audio lub wideo lub programu komputerowego, jeśli naruszone zostało ich oryginalne opakowanie.

5.2. W sytuacjach innych niż przedstawione w art. 5.1 i innych przypadkach, w których nie można odstąpić od umowy, Nabywca zgodnie z kodeksem cywilnym, ma prawo do odstąpienia od umowy do czternastu (14) dni od daty otrzymania towaru, przez Sprzedającego przedłużony do  365 dni. W przypadku, gdy Umowa Sprzedaży dotyczy kilku rodzajów towarów lub dostawy kilku części, okres ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży musi zostać przesłane Sprzedającego w terminie określonym w poprzednim zdaniu. Odstąpienie od umowy Nabywca może wysłać m.in. na adres Sprzedającego lub adres e-mail Sprzedającego zamowienia@bonami.pl.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z artykułem 5.2 Warunków handlowych, Umowa Sprzedaży jest od początku zniesiona. Towar musi zostać zwrócony Sprzedawcy w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od wysłania Sprzedawcy odstąpienia od umowy. Jeżeli Nabywca odstępuje od Umowy Sprzedaży, Nabywca ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedającego, nawet w przypadku, gdy towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu stanie nieuszkodzonym i, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu.

5.4. W ciągu trzech (3) dni od zwrotu towaru Nabywcy na podstawie art. 5.3 Sprzedający jest uprawniony do zbadania zwróconych towarów, w szczególności w celu ustalenia czy zwrócone towary nie są uszkodzone, zużyte lub częściowo zużyte.

5.5. W przypadku odstąpienia zgodnie z art. 5.2 Sprzedający zwraca poniesione świadczenia Nabywcy w ciągu czternastu (14) dni w taki sam sposób, w jaki je otrzymał. Sprzedający ma również prawo do zwrotu świadczeń już przy zwrocie towaru przez Nabywcę, lub w inny sposób, jeśli Nabywca wyrazi na to zgodę i nie stworzy to dodatkowych kosztów dla Nabywcy. Jeżeli Nabywca odstępuje od umowy, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków zanim Nabywca zwróci otrzymany towar lub wykaże, że towary zostały wysłane.

5.6. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że jeżeli towary zwrócone przez Nabywcę zostanie uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, Sprzedającemu przysługuje roszczenie wobec Nabywcy o pokrycie szkód poniesionych przez Sprzedawcę. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego odliczenia odszkodowania od roszczenia Nabywcy o zwrot ceny zakupu.

5.7. Do momentu otrzymania towaru przez Nabywcę, Sprzedający może w każdej chwili odstąpić od umowy. W tym przypadku, Sprzedający zwróci cenę zakupu Nabywcy bez zbędnej zwłoki, przelewem na rachunek wskazany przez Nabywcę.

5.8. Jeśli razem z towarem Nabywca otrzyma prezent, umowa darowizny pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym zawarta jest z klauzulą, iż w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa darowizny również zostaje rozwiązana. W takim przypadku Nabywca jest zobowiązany zwrócić Sprzedającemu oprócz zakupionych towarów również podarowany prezent.

6. Wysyłka i doręczenie towaru

6.1. Sposób dostawy towarów ustala Sprzedający, o ile umowa nie stanowi inaczej. W przypadku, gdy sposób dostawy jest określony na żądanie Nabywcy, Nabywca ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tego rodzajem dostawy.

6.2. Jeśli Sprzedający na podstawie Umowy Sprzedaży jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez Nabywcę w zamówieniu, Nabywca zobowiązany jest do odbioru towaru. Jeżeli Nabywca nie odbierze towaru, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

6.3. W przypadku, gdy z winy Nabywcy towar musi zostać dostarczony wielokrotnie lub w sposób inny niż określono w zamówieniu, Nabywca ponosi koszty związane z wielokrotną dostawą towarów, lub koszty związane z inną metodą dostawy.

6.4. Odbierając towar od przewoźnika Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania Nabywca nie musi obierać przesyłki od przewoźnika. Poprzez podpisanie pokwitowania Nabywca potwierdza, że przy odbiorze przesyłki towary były nienaruszone.

6.5. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą regulować szczególne warunki dostawy Sprzedającego.

7. Wadliwy towar

7.1. Prawa i obowiązki stron w zakresie odpowiedzialności Sprzedającego za wadliwie wykonany towar podlegają odpowiednim ustawom.

7.2. Sprzedający jest odpowiedzialny za zapewnienie, że sprzedawany Produkt jest zgodny z umową i że jest on wolny od wad. Zgodnie z Umową Sprzedaży zakłada się, że towar ma jakość i właściwości przewidziane w Umowie, opisane przez Sprzedającego, producenta lub jego przedstawiciela, oczekiwane na podstawie reklamy produktów lub typowe dla produktów tego rodzaju, a także, że właściwości, ilość, miara i waga odpowiadają wymogom przewidzianym w odpowiednich ustawach i są odpowiednie dla celu wyznaczonego dla towaru przez Sprzedającego lub typowego celu dla produktów tego rodzaju.

7.3. Przepisów, o których mowa w Art. 7.2 Warunków Handlowych nie stosuje się do towarów sprzedawanych w niższej cenie z powodu wady, ze względu na którą towar został zaoferowany po niższej cenie, w szczególności dot. to produktów zawierających częściowo zużytych w wyniku ich normalnego użytkowania.

7.4. W przypadku wystąpienia wady w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia towaru, towary uważa się za wadliwy w chwili przyjęcia.

7.5. Żądania wynikające z nienależytego wykonania umowy Nabywca podnosi w siedzibie przedsiębiorstwa Sprzedającego pod adresem ul. Thámova 289/13, Praga 8. Za chwilę wniesienia reklamacji uważany jest moment, gdy Sprzedający otrzyma od Nabywcy reklamowany towar.

7.6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady reguluje Procedura Reklamacji Sprzedającego.

8. Inne prawa i obowiązki stron umowy

8.1. Nabywca nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towarów.

8.2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że kod źródłowy i inne treści interfejsu Strony Internetowej (w tym fotografie oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Nabywca zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim bezprawnie ingerować w lub używać kodu źródłowego lub innych treści interfejsu sklepu internetowego.

8.3. Nabywca nie jest uprawniony, korzystając z interfejsu strony internetowej, do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych działań, które mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie interfejsu strony internetowej. Z interfejsu strony internetowej może być wykorzystywany jedynie w sposób, który nie narusza praw innych użytkowników, i który jest zgodny z jego przeznaczeniem.

8.4. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich w związku z Umową Sprzedaży rozstrzyga Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz.

8.5. Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Nabywcy w rozumieniu § 1826 (1) e) Kodeks cywilny.

8.6. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w działanie Strony Internetowej lub wynikających z korzystania ze Strony Internetowej w niewłaściwy sposób.

8.7. Nabywca niniejszym bierze na siebie ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.

9. Ochrona danych osobowych i wysyłanie informacji handlowych

9.1. Ochrona danych osobowych Nabywcy lub jakichkolwiek innych użytkowników Strony Internetowej, łącznie z warunkami wysyłania informacji handlowych podlega zasadom przetwarzania danych osobowych, ich aktualna pełna wersja jest dostępna tutaj.

10. Używanie plików cookies

10.1. Strona Internetowa korzysta z tzw. plików cookies. Zasady korzystania z nich, a także sposób wyłączenia ich użycia, są dostępne tutaj.

11. Doręczenie

11.1. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z Umową Sprzedaży musi zostać dostarczona drugiej Stronie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty (do wyboru przez nadawcę). Korespondencja jest dostarczana na adres e-mail podany na koncie użytkownika Nabywcy.

12. Rabaty

12.1. Rabaty na Bonami działają jak pieniądze. 1 rabat = 1 zł. Rabatów nie można odbierać ani żądać w gotówce. W przypadku zastosowania rabatów do zakupu towarów i późniejszego odstąpienia od Umowu Sprzedaży w ustawowym terminie, Nabywcy nie przysługuje zwrot części zapłaconej korzystając z rabatów.

12.2. Szczegółowe zasady i ograniczenia dot. rabatów są dostępne w regulaminie otrzymywania rabatów.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Jeśli stosunki wynikające z korzystania ze Strony Internetowej lub stosunek prawny wynikający z Umowy Sprzedaży obejmuje element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas Strony zgadzają się, że stosunki są regulowane prawem czeskim. Nie dotyczy to praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych. Wszelkie spory mogą zostać rozstrzygnięte w drodze procedury pozasądowej. W tym przypadku Nabywca może skontaktować się z podmiotem ADR, jak np. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej lub rozstrzygać spór on-line za pośrednictwem platformy ODR, która jest dostępna na https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Przed rozwiązaniem pozasądowego rozstrzygnięcia sporu Sprzedający zaleca Nabywcy najpierw skontaktowanie się z obsługą klienta w celu rozwiązania sytuacji.

13.2. Sprzedający jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej, a działalność Sprzedającego nie wymaga innych zezwoleń. Licencja handlowa jest przeprowadzana w zakresie jej kompetencji przez właściwe Biuro ds. Pozwoleń na handel.

13.3. Jeśli część z przepisów Warunków Handlowych stanie się nieważna lub bezskuteczna, w miejsce nieważnych przepisów stosuje się przepisy najbardziej podobne. Nieważność lub bezskuteczność części przepisów nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych przepisów. Zmiana lub uzupełnienie Umowy Sprzedaży lub Warunków Handlowych wymaga formy pisemnej.

13.4. Umowa zakupu, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

13.5. Dane kontaktowe Sprzedającego: adres pocztowy BONAMI.CZ, Inc., Thámova 289/13, Praga 8, adres e-mail zamowienia@bonami.pl. Inne dane kontaktowe są dostępne na stronie www.bonami.pl.

W Pradze dnia 16.05.2018

Regulamin zakupów oraz Warunki reklamacji ważny do 16.05.2018

spółki BONAMI.CZ, a.s.
z siedzibą w Pradze 1, Újezd 450/40, Czeska Republika
REGON: 242 30 111, NIP: CZ24230111
wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze B 18575 

w celu sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego umieszczonego pod adresem internetowym www.bonami.pl

1. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin zakupów oraz Warunki reklamacji. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Sprzedawca – spółka BONAMI.CZ, a.s. z siedzibą w Pradze 1, Újezd 450/40, Czeska Republika, REGON: 242 30 111, NIP: CZ24230111, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze B 18575, prowadząca sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego umieszczonego pod adresem internetowym www.bonami.pl.

3. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która zarejestrowała się na stronie internetowej www.bonami.pl.

4. Strona – Sprzedający i/lub Kupujący.

5. Strona Internetowa – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.bonami.pl.

6. Rejestracja – procedura zakładania konta na stronie internetowej.

7. Konto Bonami – konto Kupującego prowadzone przez Sprzedawcę pod unikatową nazwą, zabezpieczone indywidualnym hasłem, umożliwiające logowanie się na stronę internetową, przeglądanie Kampanii oraz kupowanie prezentowanych Produktów i usług.

8. Kampania – oferta sprzedaży towarów dostępna na stronie internetowej przez ograniczony czas wyłącznie dla zarejestrowanych Kupujących.

9. Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży. Towary i usługi dodatkowe prezentowane na stronie internetowej.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej.

11. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

2. Konto Bonami

1. Osoba, która chce korzystać ze Strony Internetowej, może uprzednio dokonać Rejestracji. W wyniku Rejestracji dla Kupującego zakładane jest konto Bonami. Dzięki temu uzyskuje dostęp do informacji o aktualnie sprzedawanych Produktach. O nowych Produktach Nabywca jest informowany za pomocą regularnych e-maili, których przesyłanie może anulować w ustawieniach swojego konta Bonami. Sprzedający nie ma obowiązku wysyłania takich wiadomości wszystkim Kupującym.

2. Nabywca może zamawiać Produkty po zalogowaniu się na swoje konto Bonami. Nabywca może złożyć Zamówienie bez Rejestracji, w przypadku jeśli umożliwia to Strona Internetowa.

3. Przy Rejestracji na Stronie internetowej oraz przy składaniu Zamówienia, Nabywca jest zobowiązany do podania poprawnych i prawdziwych danych. Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Nabywca ma obowiązek aktualizowania danych wprowadzonych na koncie Bonami w przypadku ich zmiany. Sprzedający uznaje za prawidłowe wszystkie dane Kupującego widniejące na koncie Bonami, jak również te wszystkie dane podawane przy składaniu Zamówienia przez Kupującego. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony prywatnych i osobowych danych Kupującego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883, ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, ze zm.). Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego określa dokument (regulamin) –„Ochrona danych osobowych“ znajdujący  się i udostępniony Nabywcy na Stronie internetowej Sprzedawcy – www.bonami.pl.

4. Dostęp do konta użytkownika jest chroniony unikatowym loginem oraz hasłem. Nabywca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu na konto Bonami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie tego obowiązku ze strony Kupującego.

5. Nabywca nie może umożliwić korzystania ze swego Konta Bonami osobom trzecim.

6. Sprzedający może usunąć Konto Bonami należące do Kupującego w przypadku, gdy Nabywca nie korzysta z konta przez dłuższy okres czasu, tj. ponad 12 (słownie: dwanaście) miesięcy licząc od ostatniego logowania lub w przypadku, gdy Nabywca naruszy któryś z obowiązków Kupującego zawartych w umowie sprzedaży i/lub Regulaminie.

7. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że konto Bonami nie musi być dostępne nieprzerwanie 24h/dobę, zwłaszcza w przypadku niezbędnej konserwacji Strony Internetowej, sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania Sprzedawcy, ewentualnie  w przypadku niezbędnej konserwacji sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania należących do osób trzecich.

3. Zawarcie Umowy sprzedaży

1. Strona Internetowa zawiera listę Produktów oferowanych przez Sprzedawcę na sprzedaż, włącznie z podaniem cen poszczególnych Produktów. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Oferta sprzedaży Produktu i jego cena są ważne w momencie, kiedy są widoczne na stronie internetowej i nie minął termin czasowo ograniczonej Kampanii, jeśli dany Produkt był częścią takiej Kampanii. Sprzedający zastrzega sobie prawo zawarcia Umowy Sprzedaży z indywidualnie wynegocjowanymi warunkami. Wszelkie oferty sprzedaży Produktów umieszczone na stronie internetowej mają charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do ich zawarcia, tj. do zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej konkretnego Produktu widniejącego na stronie internetowej.

2. Podane ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłki. Informacje dotyczące kosztów przesyłki na terenie Polski są podane na Stronie internetowej Sprzedawcy.

3. W celu złożenia Zamówienia Nabywca wypełni formularz zamówienia na stronie internetowej. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje dotyczące:

 1. 1. zamawianych Produktów (zamawiane produkty Nabywca „włoży” do elektronicznego koszyka na stronie internetowej),
 2. 2. sposobie opłacenia kosztów danego Zamówienia, dane o wybranym sposobie dostawy i adresie dostawy,
 3. 3. informacje o kosztach związanych z przesyłką wybranych Produktów.

4. Przed wysłaniem Zamówienia Sprzedawcy, Nabywca może skontrolować i poprawić ewentualne błędy we wprowadzonych danych. Kupujący wyśle Zamówienie Sprzedawcy poprzez kliknięcie na przycisk „Potwierdź zamówienie”, „Dokończ i zapłać kartą” lub „Zapłać przez bankowość internetową”. Sprzedający uznaje za prawidłowe dane wprowadzone przez Kupującego do Zamówienia. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedający natychmiast potwierdzi Nabywcy złożenie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego na koncie Bonami lub w Zamówieniu.

5. W zależności od charakteru Zamówienia (ilość Produktów, wysokość ceny, przewidywane koszty dostawy), Sprzedający może wymagać od Kupującego dodatkowego potwierdzenia Zamówienia (w formie pisemnej lub telefonicznej).

6. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym jest zawierana w momencie przyjęcia (akceptacji) Zamówienia przez Sprzedawcę, czego potwierdzeniem jest wysłanie wiadomości przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Kupującego.

7. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ma obowiązku zawarcia Umowy Sprzedaży, zwłaszcza w przypadku osób, które w znaczący sposób naruszyły obowiązki Kupującego wobec Sprzedawcy wynikające z Regulaminu i/lub wcześniej zawartej Umowy Sprzedaży.

4. Cena Produktu i Warunki płatności

1. Nabywca uiszcza zapłatę za cenę Produktu i ewentualne koszty związane z przesyłką Produktu za pomocą sposobów oferowanych mu w formularzu zamówienia, o ile Sprzedający nie zaoferuje mu innych sposobów.

2. Oprócz ceny Produktu, Nabywca ma również w obowiązku ponieść koszty związane z wysyłką Produktu w wysokości określonej w umowie sprzedaży. Jeśli nie jest to inaczej wyraźnie określone, jako cenę rozumie się dalej cenę Produktu wraz z kosztami przesyłki danego Produktu.

3. W przypadku płatności przy odbiorze, cena musi być uregulowana w momencie odbioru. W przypadku płatności bezgotówkowej, Nabywca ma obowiązek dokonania zapłaty w ciągu 3 dni licząc od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. W przypadku płatności bezgotówkowej, Nabywca powinien regulować należność (cenę) z wpisaniem prawidłowego tytułu przelewu, wskazanego w Zamówieniu/Umowie sprzedaży. W przypadku płatności bezgotówkowej, obowiązek zapłacenia ustalonej ceny jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty pieniędzy (ustalonej ceny) na koncie bankowym Sprzedawcy.

5. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza w przypadku, gdy ze strony Kupującego nie dojdzie do dostatecznego potwierdzenia Zamówienia (art. 3.5.) wymagać pokrycia wszystkich kosztów (ceny) jeszcze przed wysłaniem Produktów Kupującemu.

6. Nie można łączyć ewentualnych rabatów przydzielonych Nabywcy przez Sprzedawcę. Przy zawarciu każdorazowo Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, Nabywca może wykorzystać tylko jeden z przysługujących mu rabatów.

7. Za płatności dokonane na podstawie Umowy Sprzedaży, Sprzedający wystawia fakturę. Faktura jest wystawiana po wysłaniu Produktu do Kupującego i wysyłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Kupującego.

8. Nabywca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda (akceptacja) uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

5. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od kupna na piśmie. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu Nabywca może wykorzystać formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jest to jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 (czternaście) dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). Sprzedający wydłuża jednakże wskazany termin do 365 dni, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest kilka rodzajów Produktów lub dostawa przebiega w kilku częściach, termin ten jest liczony od dnia doręczenia Nabywcy ostatniej dostawy Produktów.

2. Wskazane w art. 5.1 Regulaminu prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się je wyłącznie do sprzedaży Produktu osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta opisaną w art. 5.1 Regulaminu, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 wyżej opisanej ustawy, to jest w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta-Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (3) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta-Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (6) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (7) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (9) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przez zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którymi przedsiębiorca-Sprzedający nie ma kontroli; (10) w której konsument-Nabywca wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca-Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca-Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument-Nabywca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi-Nabywcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta-Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę-Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Produkt należy odesłać na własny koszt, na adres Sprzedawcy tu wskazany: Bonami.pl, ul. Bielska 63A, Cieszyn 43-400, Polska niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym Nabywca odstąpił od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.

7. Po otrzymaniu Produktu Sprzedający sprawdzi jego stan. Jeśli Produkt spełnia wymienione w art. 5.3 Regulaminu wymagania, Sprzedający zwróci Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca przy zapłacie za zakupiony Produkt. Jednakże Sprzedający rekomenduje Nabywcy wskazywanie Sprzedawcy numeru konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę (cenę) Kupującemu, gdyż ułatwi to znaczenie i przyśpieszy dokonanie zwrotu pieniędzy (ceny) przez Sprzedawcę. Zwrot pieniędzy dokonywany jest bez zbędnych opóźnień, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Jednakże Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności (pieniędzy) otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwracanego Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 32 ustawy o prawach konsumenta.

8. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że jeśli Produkt zwrócony przez Kupującego jest uszkodzony, nosi ślady użytkowania świadczące o innym wykorzystywaniu Produktu niż tylko do celów jego sprawdzenia (tj. wykraczające po za konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu), w takim wypadku Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, a tym samym Sprzedający ma prawo do rekompensaty szkody, która go dotknęła. Sprzedający może kwotę rekompensaty za powstałą tak szkodę potrącić z kwoty zwrotu ceny przysługującej Kupującemu za odstąpienie od umowy, czego Nabywca jest świadomy i na co wyraża zgodę zawierając ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.

9. Do momentu odebrania Produktu przez Kupującego, Sprzedający może w każdej chwili odstąpić od Umowy Sprzedaży. W tym przypadku Sprzedający zwróci Nabywcy cenę na konto wskazane przez Kupującego bez zbędnej zwłoki.

10. Jeśli razem z Produktem, przyznano Nabywcy prezent, to podstawą przyznania tego prezentu Nabywcy jest umowa darowizny między Sprzedawcą a Kupującym zawarta z warunkiem rozwiązującym, że jeśli dojdzie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Kupującego, umowa darowizny traci moc i Nabywca jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy przesłanego mu prezentu.

6. Wysyłka i doręczenie Produktu

1. Jeśli nie jest to w umowie sprzedaży określone inaczej, sposób doręczenia Produktu określa Sprzedawca. W przypadku, gdy sposób dostawy jest ustalony na podstawie żądania Kupującego, Nabywca ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym wybranym przez niego sposobem dostawy.

2. Jeśli według Umowy Sprzedaży Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Produkt na miejsce określone przez Kupującego, Nabywca ma obowiązek odebrać Produkt przy dostarczeniu. Jeśli Nabywca nie przyjmie Produktu przy dostarczeniu, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży.

3. w przypadku, gdy z winy Kupującego, Produkt trzeba dostarczyć kilkakrotnie bądź w inny sposób niż było to określone w umowie sprzedaży, Nabywca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z wielokrotnym doręczaniem i/lub doręczeniem w inny sposób.

4. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, Nabywca powinien nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy zniszczenia przesyłki w transporcie, bądź jej niekompletności.

5. Inne prawa i obowiązki stron przy dostawie Produktu mogą być regulowane przez osobny dokument, jeśli jest on wydany przez Sprzedawcę.

7. Warunki reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe Warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta dostarczonej Nabywcy wraz z Produktem lub na stronie internetowej Sprzedawcy.

2. W przypadku, gdy gwarancji udziela Sprzedawca, Produkt należy odesłać na koszt Sprzedawcy, na adres Sprzedawcy tu wskazany: Bonami.pl, ul. Bielska 63A, Cieszyn 43-400, Polska.

3. Naprawiony Produkt, o ile jego naprawa jest możliwa, odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedawcy.

4. W przypadku, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamowany Produkt wraz z pismem określającym rodzaj wady (niezgodności Produktu sprzedanego z umową) oraz oczekiwaniami dotyczącymi sposobu realizacji zobowiązań Sprzedawcy wynikających z rękojmi, należy odesłać na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w art. 7.2 (podstawa prawna – Dział II. Rękojmia za wady ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny - Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

5. Warunki określone w art. 7.4 Regulaminu, nie dotyczą: Produktu sprzedawanego za niższą cenę z uwagi na posiadaną wadę, z powodu której została ustalona niższa cena, o czym Nabywca wiedział i został poinformowany przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy Sprzedaży; zużycia Produktu będącego następstwem jego normalnego, bieżącego używania; używany Produkt ma wadę odpowiadającą stopniowi używania lub zużycia, którą Produkt miał w momencie przejęcia Produktu przez Sprzedawcę lub gdy wynika to z charakteru Produktu.

6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi opisanej w art. 7.4 Regulaminu, jeżeli wada fizyczna sprzedanego Produktu zostanie stwierdzona przez Kupującego przed upływem dwóch lat licząc od dnia wydania Produktu Kupującemu. Sprzedający ogranicza jednakże swoją odpowiedzialność opisaną w zdaniu poprzednim do roku od dnia wydania Produktu Kupującemu, gdy przedmiotem umowy sprzedaży z Kupującym były Produkty używane. Opisane roszczenie Kupującego względem Sprzedawcy (o usunięcie wady lub wymianę sprzedanego Produktu na wolny od wad) przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady przez Kupującego, zgodnie z postanowieniami art. 568 Kodeksu cywilnego.

7. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez osobny dokument, jeśli jest on wydany Nabywcy przez Sprzedawcę. do pozostałych kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a związanych z wadą fizyczną lub prawną Produktu (rękojmia), mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, tj. art. 556 – 5764.

8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za sprzedany Produkt wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8. Inne prawa i obowiązki stron umowy

1. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że programowe wyposażenie i inne części tworzące stronę internetową bonami.pl (włącznie z fotografiami oferowanych Produktów) są chronione prawem autorskim. Nabywca zobowiązuje się do niewykonywania żadnych czynności prowadzących do umożliwienia jemu bądź osobom trzecim nieuprawnionego ingerowania czy nieuprawnionego użycia programowego wyposażenia bądź innych części tworzących stronę internetową Sprzedawcy.

2. Nabywca nie jest uprawniony przy korzystaniu ze Strony Internetowej do używania mechanizmów, programowego wyposażenia bądź innych metod, które by mogły negatywnie wpływać na działanie Strony Internetowej. Stronę internetową można używać jedynie w zakresie, który nie będzie ograniczał praw innych Kupujących i Sprzedawcy, i który jest zgodny z jej przeznaczeniem.

3. Wszelki skargi i reklamacje celem ich pozasądowego rozwiązania, Nabywca powinien przesyłać Sprzedawcy elektronicznie na wskazany tu adres e-mailowy: pomoc@bonami.pl. Informację o rozpatrzeniu skargi lub reklamacji, Sprzedający prześle Nabywcy drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail, a w przypadku jego niewskazania, na adres e-mail, z którego skarga/reklamacja została wysłana, o ile będzie to możliwe do ustalenia. Inną drogą pozasądowego rozwiązania sporów jest wykorzystanie przeznaczonej do tego celu platformy ODR, która dostępna jest pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

4. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich, bez zgody Sprzedawcy, w stronę internetową Sprzedawcy lub spowodowane użyciem Strony Internetowej niezgodnie z jej przeznaczeniem.

9. Doręczanie

Jeśli nie będzie to ustalone inaczej, wszelka korespondencja związana z umową sprzedaży musi być drugiej stronie dostarczona pisemnie – tj. za pomocą poczty elektronicznej, osobiście lub przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora usług pocztowych (według wyboru nadawcy). Sprzedający wskazuje, że Nabywcy korespondencja jest doręczana na adres poczty elektronicznej podany na koncie Bonami na stronie internetowej Sprzedawcy.

10. Rabaty

1. Rozdawane przez Sprzedawcę rabaty na stronie Bonami.pl działają jak pieniądze. 1 zł rabatu =1 zł. Rabatów nie można w żaden sposób wymuszać od Sprzedawcy ani żądać ich wypłacenia w gotówce. W przypadku wykorzystania przez Kupującego rabatu na zakup Produktu i późniejszego odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Kupującego zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 5 Regulaminu, Nabywcy zwracana jest jedynie rzeczywista kwota pieniędzy uiszczona przez niego za Produkt po odjęciu od niej rabatu wykorzystanego przez Kupującego na zakup tego Produktu.

2. Szczegółowe zasady i ograniczenia dotyczące rabatów są do dyspozycji Kupujących w dziale "Wszystko o zakupach".

11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014    r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.

4. Umowa sprzedaży jest każdorazowo archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie udostępnia się jej.

5. Dane kontaktowe Sprzedawcy - adres korespondencyjny: Bonami.pl, ul. Bielska 63A, Cieszyn 43-400, Polska; adres poczty elektronicznej: pomoc@bonami.pl. Pozostałe dane kontaktowe Sprzedawcy dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy www.bonami.pl.

Praga, dnia 24. 03. 2016

Wystarczy 10 sekund a zyskasz z całą masę korzyści!

Utwórz za darmo konto na Bonami, oprócz natychmiastowego dostępu do dodatkowych funkcji zyskasz 20 zł na swoje pierwsze zakupy.

 • Codziennie 1000+ nowych produktów
 • Specjalne promocje dla zarejestrowanych
 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • 365 dni na bezproblemowy zwrot
lub
Wejdź przez Facebook

Poprzez zakończenie rejestracji zawrzesz tę umowę z Bonami.cz, a. s. dotyczącą ochrony danych osobowych.

Poprzez zakończenie rejestracji zawrzesz tę umowę z Bonami.cz, a. s. dotyczącą ochrony danych osobowych.