Już 2,5 miliona użytkowników

Dołącz do grona 2,5 mln zadowolonych klientów i zdobądź 20 zł na swoje pierwsze zakupy.

Dołącz do grona 2,5 mln zadowolonych klientów i zdobądź 20 zł na swoje pierwsze zakupy.

70% mniej za stylowe mieszkanie!

 • Wyjątkowe produkty designerskie
 • Program lojalnościowy
 • Codzienne nowe promocje
 • 90 dni na bezproblemowy zwrot
lub
Wejdź przez Facebook

Obserwujemy dla Ciebie ten produkt!

Obserwowanie produktu jest aktywne.: Już obserwujesz .

Jak tylko produkt będzie dostępny, napiszemy do Ciebie na . Tutaj możesz zmienić adres, na który wyślemy powiadomienie, lub anulować obserwowanie . Tutaj możesz zmienić adres, na który mamy wysłać powiadomienie.

Ok

Anulowano obserwowanie produktu

Obserwowanie produktu zostało anulowane. Jeśli zmienisz zdanie, możesz je z powrotem aktywować.

Ok

Ktoś Cię ubiegł :(

Z przykrością informujemy, że ktoś Cię wyprzedził i wybrany przez Ciebie produkt nie jest już dostępny. Aktywowaliśmy ponowne obserwowanie produktu, abyś mógł go w końcu kupić! Jeśli nie jesteś już zainteresowany produktem, anuluj obserwowanie tutaj.

Ok
Ta witryna używa plików cookie. Więcej o używanych przez nas plikach, ich zastosowaniu, modyfikacji i akceptacji można znaleźć tutaj
ok

Wygraj pomocnika domowego iRobot o wartości 2999 zł! Weź udział w naszym letnim konkursie do 31.07.2018! Regulamin konkursu TUTAJ

Wygraj pomocnika domowego iRobot o wartości 2999 zł! Weź udział w naszym letnim konkursie do 31.07.2018! Regulamin konkursu TUTAJ

 • pomoc@bonami.pl
 • |
 • 33 888 10 68
33 888 10 68

Warunki handlowe i reklamacyjne

firmy handlowej

BONAMI.CZ, a.s.

z siedzibą w Újezd 450/40, Praha 1
REGON: 242 30 111
zarejestrowane w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Miejskim w Pradze B 18575

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.bonami.pl

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsze warunki („Warunki“) firmy handlowej BONAMI.CZ, a.s., z siedzibą w Újezd 450/40, Praga 1, numer identyfikacyjny: 242 30 111, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze B 18575 („Sprzedający“) reguluje wzajemne prawa i obowiązki wynikające w związku z lub na podstawie umowy nabycia („Umowa Sprzedaży“) zawartej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną lub prawną („Nabywca“) za pośrednictwem sklepu sprzedawcy online. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedającego w Internecie pod adresem www.bonami.pl, poprzez interfejs WWW (zwanej dalej „interfejs skleu internetowego“).

1.2. Warunki handlowe określają również prawa i obowiązki stron do korzystania ze strony internetowej Sprzedawcy na stronie www.bonami.pl („Strona internetowa“) i innych powiązanych stosunków prawnych. Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba zamawiająca zakup towaru od sprzedawcy działa przy zamawianiu towarów w trakcie swojej działalności.

1.3. Przepisy stanowiące odstępstwo od warunków mogą być uzgodnione w umowie sprzedaży. Rozbieżne ustalenia w umowie mają pierwszeństwo przed warunkami handlu.

1.4. Warunki handlowe stanowią integralną część umowy sprzedaży. Umowa zakupu i Warunki handlowe są przygotowywane w języku polskim. Umowa kupna może zostać zawarta w języku polskim.

1.5. Sprzedawca może zmienić lub dodać sformułowanie warunków handlowych. Niniejszy przepis nie narusza praw i obowiązków wynikających z okresu obowiązywania poprzedniej wersji warunków.

2. Konto użytkownika

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący mają dostęp do informacji o aktualnie sprzedawanych produktach. W przypadku nowo opublikowanych produktów kupujący są informowani o zwykłych wiadomościach e-mail, które mogą zostać anulowane na koncie użytkownika lub po kliknięciu łącza znajdującego się w każdym e-mailu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do wysyłania tych e-maili do wszystkich kupujących.

2.2. Z interfejsu użytkownika kupujący może zamówić towar (zwany dalej „konto użytkownika“). Kupujący może również zamówić towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.3. Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej oraz zamawiania towarów, kupujący zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego i prawdziwe informacje. Dane podane na koncie użytkownika są obowiązkowe, aby kupujący zaktualizował je po każdej zmianie. Dane dostarczone przez kupujących na koncie użytkownika i przy składaniu zamówienia są uważane przez sprzedawcę za poprawne..

2.4. Tylko osoby powyżej 15 roku życia mogą zarejestrować się na stronie.

2.5. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez kupującego.

2.6. Kupujący nie zezwala na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

2.7. Sprzedawca może anulować swoje konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący konta użytkownik nie korzysta przez długi czas lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży (w tym warunków handlowych).

2.8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępna w sposób ciągły, w szczególności w odniesieniu do niezbędnych konserwacji sprzętu i oprogramowania lub dostawcy. niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

3. Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Interfejs internetowy sklepu zawiera listę towarów oferowanych do sprzedaży przez sprzedającego, w tym ceny poszczególnych oferowanych towarów. Ceny oferowanych towarów są wymienione, łącznie z podatkiem od wartości dodanej i wszelkimi związanymi z tym opłatami. Oferta sprzedaży towarów i cen towarów pozostaje w mocy tak długo, jak są one wyświetlane w interfejsie internetowym handlu i upłynął termin ograniczone w czasie kampanii, kiedy był częścią tej kampanii. Przepis ten nie ogranicza się do sprzedawcy zawrzeć umowę zakupu w ramach indywidualnie negocjowanych warunkach. Wszystkie oferty dotyczące sprzedaży towarów umieszczonych w interfejsie internetowym sklepu są niewiążące i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna na te towary. Artykuł 1732 (2) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje na temat kosztów pakowania i dostarczania towarów. Informacje na temat kosztów związanych z opakowania i dostawy towarów wymienionych w interfejsie internetowym handlu stosuje się tylko w przypadkach, w których towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.

3.3. Aby zamówić katalog, nabywca wypełnia formularz zamówienia w branży interfejsu WWW. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.3.1. zamówiony towar zamówiony towar (kupujący „wkłada” zamówiony towar do elektronicznego koszyka znajdującego się w interfejsie internetowym),

3.3.2. sposób zapłaty ceny zakupu towarów, szczegóły wymaganej metody dostawy zamówionych towarów i

3.3.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (razem zwanych „zamówieniem“).

3.4. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego kupujący może sprawdzić i zmodyfikować dane, które kupujący umieścił w zamówieniu, również w odniesieniu do zdolności kupującego do identyfikowania i korygowania błędów, które wystąpiły przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Zamówienie jest wysyłane przez kupującego do sprzedającego, klikając przycisk "Zakończ i zapłać" lub "Zamów". Dane podane w zamówieniu są uważane za prawidłowe przez sprzedawcę. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi otrzymanie potwierdzenia odbioru pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem elektronicznym nabywcy").

3.5. Sprzedający ma zawsze prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie), w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, cena zakupu, szacunkowe koszty transportu).

3.6. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym wynika z dostarczenia zamówienia (przyjęcia), które jest wysyłane do kupującego e-mailem na adres e-mail kupującego.

3.7. Kupujący zwraca uwagę, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności z osobami, które wcześniej w znacznym stopniu naruszyły swoje zobowiązania wobec sprzedawcy.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena Produktu i warunki płatności

4.1. Kupujący może zapłacić Kupującemu za cenę Towaru i wszelkie koszty związane z dostawą Towaru zgodnie z metodami oferowanymi w Formularzu zamówienia, chyba że Sprzedawca oferuje inne sposoby.

4.2. Wraz z ceną zakupu, kupujący jest również zobowiązany do zapłaty sprzedawcy kosztów pakowania i dostarczania towarów po uzgodnionej stawce. O ile nie określono inaczej, cena zakupu i koszty związane z dostawą towarów są dalej rozumiane.

4.3. W przypadku dostawy za pobraniem, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowych cena zakupu jest płatna w ciągu 3 dni od zawarcia umowy kupna.

4.4. W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowych obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedającego.

4.5. Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku, gdy kupujący nie dla dodatkowego potwierdzenia (art. 3.5), wymagają zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Ustęp 2119 (1) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

4.6. Wszelkie rabaty od ceny towarów dostarczonych przez sprzedającego do kupującego nie mogą być łączone.

4.7. Jeśli to jest w zwyczaju w stosunkach handlowych lub jeżeli tak określono ogólnie obowiązujących przepisów prawa wydawanych przez Sprzedającego w odniesieniu do płatności dokonanych w ramach dokumentu podatkowego nabywca kontraktu - faktura. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy - faktura jest wystawiana przez sprzedającego kupującemu po dostarczeniu towaru do nabywcy i przesłana mu w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

4.8. Zgodnie z ustawą o rejestrach sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wydania kupującemu paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanych przychodów u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

5. Odstąpienie od umowy sprzedaży

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), między innymi, nie może odstąpić od umowy na dostawę towarów skorygowanych zgodnie z życzeniem kupującego, a jak również towary podlegające szybkiemu pogorszeniu, zużycie, od umowy zakupu na dostawę zapieczętowanych towarów, które nie mogą być zwrócone przez konsumenta z przyczyn lakierowanych i higieny oraz umowy zakupu na dostawę nagrań audio lub wideo lub programu komputerowego, jeśli naruszone ich oryginalne opakowanie.

5.2. Jeśli nie jest to sprawa na podstawie art. 5.1 i innych przypadków, w których nie można odstąpić od umowy, kupujący zgodnie z kodeksu cywilnego, prawa do odstąpienia od umowy do czternastu (14) dni od daty otrzymania towaru, przez sprzedającego przedłużony do  90 dni, w przypadku, gdy umowa sprzedaży jest kilka rodzajów towarów lub dostawy z kilku części, okres ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy. Odstąpienie od umowy sprzedaży musi zostać przesłane sprzedawcy w terminie określonym w poprzednim zdaniu. Odstąpienie od umowy kupujący może wysłać m.in. adres sprzedawcy lub adres e-mail sprzedającego zamowienia@bonami.pl.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z artykułem 5.2 Warunków handlowych, Umowa kupna jest z góry zniesiona. Towar musi zostać zwrócony Sprzedawcy w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od wysłania przez Sprzedawcę wycofania. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy, kupujący ponosi koszty odesłania towaru do sprzedawcy, nawet w przypadku, gdy towary nie mogą zostać zwrócone do ich charakteru zwykłą drogą pocztową. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu stanie nieuszkodzonym i, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu.

5.4. W ciągu trzech (3) dni od zwrotu towaru Kupującemu na podstawie art. 5.3 Sprzedawca jest uprawniony do zbadania zwróconych towarów, w szczególności w celu ustalenia czy towary powracające nie są uszkodzone, zużyte lub częściowo zużyta.

5.5. W przypadku odstąpienia zgodnie z art. 5.2 powraca wydajności dostawcy dostarczonych przez kupującego na rzecz kupującego w ciągu czternastu (14) dni w taki sam sposób, jak sprzedawcy od nabywcy otrzymali. Sprzedawca ma również prawo do zwrotu świadczeń przez kupującego jest zwrot towaru przez kupującego, lub w inny sposób, chyba że kupujący zgodzi się i nie tworzyć dodatkowych kosztów dla kupującego. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków do kupującego, zanim zwróci nabywcy towarów lub wykazać, że towary wysłane przedsiębiorca.

5.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli towary zwrócone przez kupującego zostanie uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyta, sprzedawca kupującemu przysługuje szkody poniesione przez niego. Ma prawo do odszkodowania, sprzedający jest uprawniony do jednostronnego poczet roszczenia kupującego do zwrotu ceny zakupu.

5.7. Do momentu otrzymania towaru przez kupującego, sprzedający może w każdej chwili wycofać się z umowy. W tym przypadku, sprzedawca zwróci cenę zakupu nabywca bez zbędnej zwłoki, przelewem na rachunek wskazanego przez kupującego.

5.8. Jeśli razem z towarem pod warunkiem, że kupujący prezent, umowy prezent pomiędzy kupującym a sprzedającym zawarta z warunkiem późniejszego, że jeśli jest odstąpienie od umowy konsument traci umowę prezent dotyczących takiej skuteczności prezent, a kupujący jest zobowiązany wraz ze sprzedawcy towarów również powrócić podarowany prezent.

6. Wysyłka i doręczenie Produktu

6.1. Sposób dostawy towarów ustala sprzedawca, chyba że umowa stanowi inaczej zakup. W przypadku, gdy środek transportu jest negocjacyjnej na żądanie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tego rodzaju transportu.

6.2. Jeśli sprzedawca na podstawie umowy kupna musi dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru za pobraniem. Jeżeli kupujący nie bierze towar przy odbiorze, sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

6.3. W przypadku, powody, dla których nabywca musi dostarczyć towar wielokrotnie lub w jakikolwiek inny sposób niż określone w zamówieniu, kupujący ponosi koszty związane z wielokrotnym dostawy towarów, odpowiednio. koszty związane z inną metodą dostawy.

6.4. Przy podejmowaniu towar od przewoźnika Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów, aw przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania reunion orientacyjną z nieuprawnionym dostępem do przesyłek nabywca nie może podjąć przesyłkę od przewoźnika. Poprzez podpisanie dowodu dostawy kupujący potwierdza, że transporty kontenerów zawierających towary były nienaruszone.

6.5. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów, które można modyfikować specjalne warunki dostawy sprzedawcy, jeśli sprzedawca wydał.

7. Wadliwy Produkt

7.1. Prawa i obowiązki stron w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy wadliwego wykonania podlega odpowiednim prawodawstwem.

7.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że sprzedawany Produkt jest zgodny z umową i że jest on wolny od wad. Umowa nabycia oznacza, że rzecz sprzedana ma jakość i właściwości wymaganych przez umowy, sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, lub na podstawie ich reklamy oczekiwaniami lub właściwości jakościowe i posiadają, że są tego samego rodzaju, który spełnia wymogi przepisów to jest w odpowiedniej ilości, miary lub wagi i odpowiada do celu, w którym sprzedawca mówi rzeczy, czy o to chodzi normalnie używany.

7.3. Przepisy, o których mowa w Art. 7.2 warunków handlowych nie stosuje się do towarów sprzedawanych w niższej cenie do ubytku, dla których niska cena została wynegocjowana na zużycie spowodowane przez jego powszechnego użytku, dla towarów używanych do wad spowodowanych przez użycie lub założyć, że towary musiały przejąć kupującego, lub jeśli wynika to z charakteru towarów.

7.4. W przypadku wystąpienia wady w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia, towary uważa się za wadliwe już przy przejęciu.

7.5. Prawa nabywcy sprawuje nienależytego wykonania przez sprzedającego w jego zakładzie Thámova 289/13, Praga 8. Do chwili roszczenie jest uważany za moment, gdy sprzedawca otrzyma od kupującego twierdził towarów.

7.6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady reguluje Procedura Reklamacji Sprzedawcy.

8. Inne prawa i obowiązki stron umowy

8.1. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towarów.

8.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne treści interfejsu sieciowego handlu (w tym fotografie oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby go lub umożliwienia stronom trzecim bezprawnie ingerować lub użyć oprogramowania lub innych treści biznesowych interfejsu WWW..

8.3. Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z interfejsu WWW do wykorzystania mechanizmów handlowych, oprogramowania lub innych działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie biznesu interfejsu WWW. Handel interfejs sieciowy może być używany tylko do tego stopnia, że nie jest kosztem praw innych klientów i sprzedającego, który jest zgodny z jego przeznaczeniem.

8.4. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich odnośnie umowy sprzedaży rozstrzyga Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz.

8.5. Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu § 1826 (1) e) Kodeks cywilny.

8.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich do strony internetowej lub wynikających z korzystania ze strony internetowej w sposób, nieprzeznaczonych.

8.7. Kupujący niniejszym ponosi ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.

9. Prywatność i wysyłanie wiadomości biznesowych

9.1. Nabywca prywatności lub inny użytkownik strony internetowej, w tym warunki do wysyłania informacji handlowych regulują zasad obsługi danych osobowych, których aktualny pełny tekst dostępny jest tutaj.

10. Używanie plików cookies

10.1. Tak zwane pliki cookie są używane na stronie internetowej. Zasady korzystania z nich, a także sposób wyłączenia ich użycia, są dostępne tutaj.

11. Doręczenie

11.1. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową zakupu musi zostać dostarczony do drugiej Stronie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty (wybrany przez nadawcę). Kupujący jest dostarczany na adres e-mail podany na jego koncie użytkownika.

12. Rabaty

12.1. Rabaty na Bonami działają jak pieniądze. 1 rabat = 1 zł. Rabatów nie można odbierać ani żądać w gotówce. W przypadku zastosowania rabatów na zakup towarów i późniejszego odstąpienia od umowy kupna w ustawowym terminie, kupującemu nie przysługuje zwrot gotówki z tytułu rabatów.

12.2. Szczegółowe zasady i ograniczenia rabatowe są dostępne w regulaminie otrzymywania rabatów.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Jeśli relacja związane z korzystaniem z serwisu web lub stosunku prawnego umowy nabycia obejmuje międzynarodowy (zagraniczny) elementu, wówczas Strony zgadzają się, że związek jest regulowane prawem czeskim. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych. Wszelkie spory mogą zostać rozstrzygnięte w drodze pozasądowej procedury. W tym przypadku kupujący może skontaktować się z podmiotem ADR, jak np. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej lub rozstrzygać spór on-line za pośrednictwem platformy ODR wyznaczonego, który jest dostępny na https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Przed rozwiązaniem pozasądowego rozstrzygnięcia sporu sprzedawca zaleca kupującemu najpierw skontaktowanie się z obsługą klienta kontakt na Bonami w celu rozwiązania sytuacji.

13.2. Sprzedawca jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej, a działalność sprzedawcy nie podlega żadnemu innemu zezwoleniu. Licencja handlowa jest przeprowadzana w zakresie jej kompetencji przez właściwe Biuro ds. Pozwoleń na handel.

13.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4. Umowa zakupu, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

13.5. Dane kontaktowe sprzedawcy: adres pocztowy BONAMI.CZ, Inc., Thámova 289/13, Praga 8, adres e-mail zamowienia@bonami.pl. Dalsze dane kontaktowe są dostępne na stronie www.bonami.pl.

W Pradze dnia 16.05.2018

Regulamin zakupów oraz warunki reklamacji ważny do 16.05.2018

spółki BONAMI.CZ, a.s.
z siedzibą w Pradze 1, Újezd 450/40, Czeska Republika
REGON: 242 30 111, NIP: CZ24230111
wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze B 18575 

w celu sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego umieszczonego pod adresem internetowym www.bonami.pl

1. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin zakupów oraz warunki reklamacji. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Sprzedawca – spółka BONAMI.CZ, a.s. z siedzibą w Pradze 1, Újezd 450/40, Czeska Republika, REGON: 242 30 111, NIP: CZ24230111, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze B 18575, prowadząca sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego umieszczonego pod adresem internetowym www.bonami.pl.

3. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która zarejestrowała się na stronie internetowej www.bonami.pl.

4. Strona – Sprzedawca i/lub Kupujący.

5. Strona internetowa – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.bonami.pl.

6. Rejestracja – procedura zakładania konta na stronie internetowej.

7. Konto Bonami – konto Kupującego prowadzone przez Sprzedawcę pod unikatową nazwą, zabezpieczone indywidualnym hasłem, umożliwiające logowanie się na stronę internetową, przeglądanie Kampanii oraz kupowanie prezentowanych Produktów i usług.

8. Kampania – oferta sprzedaży towarów dostępna na stronie internetowej przez ograniczony czas wyłącznie dla zarejestrowanych Kupujących.

9. Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży. Towary i usługi dodatkowe prezentowane na stronie internetowej.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem strony internetowej.

11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

2. Konto Bonami

1. Osoba, która chce korzystać ze strony internetowej, może uprzednio dokonać Rejestracji. W wyniku Rejestracji dla Kupującego zakładane jest konto Bonami. Dzięki temu uzyskuje dostęp do informacji o aktualnie sprzedawanych Produktach. O nowych Produktach Kupujący jest informowany za pomocą regularnych e-maili, których przesyłanie może anulować w ustawieniach swojego konta Bonami. Sprzedawca nie ma obowiązku wysyłania takich wiadomości wszystkim Kupującym.

2. Kupujący może zamawiać Produkty po zalogowaniu się na swoje konto Bonami. Kupujący może złożyć Zamówienie bez Rejestracji, w przypadku jeśli umożliwia to Strona internetowa.

3. Przy Rejestracji na Stronie internetowej oraz przy składaniu Zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania poprawnych i prawdziwych danych. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Kupujący ma obowiązek aktualizowania danych wprowadzonych na koncie Bonami w przypadku ich zmiany. Sprzedawca uznaje za prawidłowe wszystkie dane Kupującego widniejące na koncie Bonami, jak również te wszystkie dane podawane przy składaniu Zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony prywatnych i osobowych danych Kupującego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883, ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, ze zm.). Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego określa dokument (regulamin) –„Ochrona danych osobowych“ znajdujący się i udostępniony Kupującemu na Stronie internetowej Sprzedawcy – www.bonami.pl.

4. Dostęp do konta użytkownika jest chroniony unikatowym loginem oraz hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu na konto Bonami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie tego obowiązku ze strony Kupującego.

5. Kupujący nie może umożliwić korzystania ze swego Konta Bonami osobom trzecim.

6. Sprzedający może usunąć Konto Bonami należące do Kupującego w przypadku, gdy Kupujący nie korzysta z konta przez dłuższy okres czasu, tj. ponad 12 (słownie: dwanaście) miesięcy licząc od ostatniego logowania lub w przypadku, gdy Kupujący naruszy któryś z obowiązków Kupującego zawartych w umowie sprzedaży i/lub Regulaminie.

7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto Bonami nie musi być dostępne nieprzerwanie 24h/dobę, zwłaszcza w przypadku niezbędnej konserwacji strony internetowej, sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania Sprzedawcy, ewentualnie  w przypadku niezbędnej konserwacji sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania należących do osób trzecich.

3. Zawarcie Umowy sprzedaży

1. Strona internetowa zawiera listę Produktów oferowanych przez Sprzedawcę na sprzedaż, włącznie z podaniem cen poszczególnych Produktów. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Oferta sprzedaży Produktu i jego cena są ważne w momencie, kiedy są widoczne na stronie internetowej i nie minął termin czasowo ograniczonej Kampanii, jeśli dany Produkt był częścią takiej Kampanii. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawarcia umowy sprzedaży z indywidualnie wynegocjowanymi warunkami. Wszelkie oferty sprzedaży Produktów umieszczone na stronie internetowej mają charakter informacyjny i Sprzedawca nie jest zobowiązany do ich zawarcia, tj. do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej konkretnego Produktu widniejącego na stronie internetowej.

2. Podane ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłki. Informacje dotyczące kosztów przesyłki na terenie Polski są podane na Stronie internetowej Sprzedawcy.

3. W celu złożenia Zamówienia Kupujący wypełni formularz zamówienia na stronie internetowej. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje dotyczące:

 1. 1. zamawianych Produktów (zamawiane produkty Kupujący „włoży” do elektronicznego koszyka na stronie internetowej),
 2. 2. sposobie opłacenia kosztów danego Zamówienia, dane o wybranym sposobie dostawy i adresie dostawy,
 3. 3. informacje o kosztach związanych z przesyłką wybranych Produktów.

4. Przed wysłaniem Zamówienia Sprzedawcy, Kupujący może skontrolować i poprawić ewentualne błędy we wprowadzonych danych. Kupujący wyśle Zamówienie Sprzedawcy poprzez kliknięcie na przycisk „Potwierdź zamówienie”, „Dokończ i zapłać kartą” lub „Zapłać przez bankowość internetową”. Sprzedawca uznaje za prawidłowe dane wprowadzone przez Kupującego do Zamówienia. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca natychmiast potwierdzi Kupującemu złożenie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego na koncie Bonami lub w Zamówieniu.

5. W zależności od charakteru Zamówienia (ilość Produktów, wysokość ceny, przewidywane koszty dostawy), Sprzedawca może wymagać od Kupującego dodatkowego potwierdzenia Zamówienia (w formie pisemnej lub telefonicznej).

6. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym jest zawierana w momencie przyjęcia (akceptacji) Zamówienia przez Sprzedawcę, czego potwierdzeniem jest wysłanie wiadomości przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Kupującego.

7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ma obowiązku zawarcia umowy sprzedaży, zwłaszcza w przypadku osób, które w znaczący sposób naruszyły obowiązki Kupującego wobec Sprzedawcy wynikające z Regulaminu i/lub wcześniej zawartej umowy sprzedaży.

4. Cena Produktu i warunki płatności

1. Kupujący uiszcza zapłatę za cenę Produktu i ewentualne koszty związane z przesyłką Produktu za pomocą sposobów oferowanych mu w formularzu zamówienia, o ile Sprzedawca nie zaoferuje mu innych sposobów.

2. Oprócz ceny Produktu, Kupujący ma również w obowiązku ponieść koszty związane z wysyłką Produktu w wysokości określonej w umowie sprzedaży. Jeśli nie jest to inaczej wyraźnie określone, jako cenę rozumie się dalej cenę Produktu wraz z kosztami przesyłki danego Produktu.

3. W przypadku płatności przy odbiorze, cena musi być uregulowana w momencie odbioru. W przypadku płatności bezgotówkowej, Kupujący ma obowiązek dokonania zapłaty w ciągu 3 dni licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

4. W przypadku płatności bezgotówkowej, Kupujący powinien regulować należność (cenę) z wpisaniem prawidłowego tytułu przelewu, wskazanego w Zamówieniu/Umowie sprzedaży. W przypadku płatności bezgotówkowej, obowiązek zapłacenia ustalonej ceny jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty pieniędzy (ustalonej ceny) na koncie bankowym Sprzedawcy.

5. Sprzedawca ma prawo, zwłaszcza w przypadku, gdy ze strony Kupującego nie dojdzie do dostatecznego potwierdzenia Zamówienia (art. 3.5.) wymagać pokrycia wszystkich kosztów (ceny) jeszcze przed wysłaniem Produktów Kupującemu.

6. Nie można łączyć ewentualnych rabatów przydzielonych Kupującemu przez Sprzedawcę. Przy zawarciu każdorazowo umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, Kupujący może wykorzystać tylko jeden z przysługujących mu rabatów.

7. Za płatności dokonane na podstawie umowy sprzedaży, Sprzedający wystawia fakturę. Faktura jest wystawiana po wysłaniu Produktu do Kupującego i wysyłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Kupującego.

8. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda (akceptacja) uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

5. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od kupna na piśmie. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu Kupujący może wykorzystać formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jest to jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 (czternaście) dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). Sprzedawca wydłuża jednakże wskazany termin do 90 dni, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest kilka rodzajów Produktów lub dostawa przebiega w kilku częściach, termin ten jest liczony od dnia doręczenia Kupującemu ostatniej dostawy Produktów.

2. Wskazane w art. 5.1 Regulaminu prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się je wyłącznie do sprzedaży Produktu osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta opisaną w art. 5.1 Regulaminu, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 wyżej opisanej ustawy, to jest w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta-Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (3) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta-Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (6) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (7) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (9) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przez zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którymi przedsiębiorca-Sprzedawca nie ma kontroli; (10) w której konsument-Kupujący wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca-Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca-Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument-Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi-Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta-Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę-Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Produkt należy odesłać na własny koszt, na adres Sprzedawcy tu wskazany: Bonami.pl, Popiełuszki Jerzego, bł. ks. 28, 59-921 Sieniawka, Polska niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłatę.

7. Po otrzymaniu Produktu Sprzedawca sprawdzi jego stan. Jeśli Produkt spełnia wymienione w art. 5.3 Regulaminu wymagania, Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zapłacie za zakupiony Produkt. Jednakże Sprzedawca rekomenduje Kupującemu wskazywanie Sprzedawcy numeru konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłatę (cenę) Kupującemu, gdyż ułatwi to znaczenie i przyśpieszy dokonanie zwrotu pieniędzy (ceny) przez Sprzedawcę. Zwrot pieniędzy dokonywany jest bez zbędnych opóźnień, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności (pieniędzy) otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwracanego Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 32 ustawy o prawach konsumenta.

8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli Produkt zwrócony przez Kupującego jest uszkodzony, nosi ślady użytkowania świadczące o innym wykorzystywaniu Produktu niż tylko do celów jego sprawdzenia (tj. wykraczające po za konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu), w takim wypadku Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, a tym samym Sprzedawca ma prawo do rekompensaty szkody, która go dotknęła. Sprzedawca może kwotę rekompensaty za powstałą tak szkodę potrącić z kwoty zwrotu ceny przysługującej Kupującemu za odstąpienie od umowy, czego Kupujący jest świadomy i na co wyraża zgodę zawierając ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.

9. Do momentu odebrania Produktu przez Kupującego, Sprzedawca może w każdej chwili odstąpić od umowy sprzedaży. W tym przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę na konto wskazane przez Kupującego bez zbędnej zwłoki.

10. Jeśli razem z Produktem, przyznano Kupującemu prezent, to podstawą przyznania tego prezentu Kupującemu jest umowa darowizny między Sprzedawcą a Kupującym zawarta z warunkiem rozwiązującym, że jeśli dojdzie do odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego, umowa darowizny traci moc i Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy przesłanego mu prezentu.

6. Wysyłka i doręczenie Produktu

1. Jeśli nie jest to w umowie sprzedaży określone inaczej, sposób doręczenia Produktu określa Sprzedawca. W przypadku, gdy sposób dostawy jest ustalony na podstawie żądania Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym wybranym przez niego sposobem dostawy.

2. Jeśli według umowy sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt na miejsce określone przez Kupującego, Kupujący ma obowiązek odebrać Produkt przy dostarczeniu. Jeśli Kupujący nie przyjmie Produktu przy dostarczeniu, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży.

3. w przypadku, gdy z winy Kupującego, Produkt trzeba dostarczyć kilkakrotnie bądź w inny sposób niż było to określone w umowie sprzedaży, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z wielokrotnym doręczaniem i/lub doręczeniem w inny sposób.

4. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, Kupujący powinien nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy zniszczenia przesyłki w transporcie, bądź jej niekompletności.

5. Inne prawa i obowiązki stron przy dostawie Produktu mogą być regulowane przez osobny dokument, jeśli jest on wydany przez Sprzedawcę.

7. Warunki reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta dostarczonej Kupującemu wraz z Produktem lub na stronie internetowej Sprzedawcy.

2. W przypadku, gdy gwarancji udziela Sprzedawca, Produkt należy odesłać na koszt Sprzedawcy, na adres Sprzedawcy tu wskazany: Bonami.pl, Popiełuszki Jerzego, bł. ks. 28, 59-921 Sieniawka, Polska.

3. Naprawiony Produkt, o ile jego naprawa jest możliwa, odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedawcy.

4. W przypadku, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamowany Produkt wraz z pismem określającym rodzaj wady (niezgodności Produktu sprzedanego z umową) oraz oczekiwaniami dotyczącymi sposobu realizacji zobowiązań Sprzedawcy wynikających z rękojmi, należy odesłać na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w art. 7.2 (podstawa prawna – Dział II. Rękojmia za wady ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny - Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

5. Warunki określone w art. 7.4 Regulaminu, nie dotyczą: Produktu sprzedawanego za niższą cenę z uwagi na posiadaną wadę, z powodu której została ustalona niższa cena, o czym Kupujący wiedział i został poinformowany przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy sprzedaży; zużycia Produktu będącego następstwem jego normalnego, bieżącego używania; używany Produkt ma wadę odpowiadającą stopniowi używania lub zużycia, którą Produkt miał w momencie przejęcia Produktu przez Sprzedawcę lub gdy wynika to z charakteru Produktu.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi opisanej w art. 7.4 Regulaminu, jeżeli wada fizyczna sprzedanego Produktu zostanie stwierdzona przez Kupującego przed upływem dwóch lat licząc od dnia wydania Produktu Kupującemu. Sprzedawca ogranicza jednakże swoją odpowiedzialność opisaną w zdaniu poprzednim do roku od dnia wydania Produktu Kupującemu, gdy przedmiotem umowy sprzedaży z Kupującym były Produkty używane. Opisane roszczenie Kupującego względem Sprzedawcy (o usunięcie wady lub wymianę sprzedanego Produktu na wolny od wad) przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady przez Kupującego, zgodnie z postanowieniami art. 568 Kodeksu cywilnego.

7. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez osobny dokument, jeśli jest on wydany Kupującemu przez Sprzedawcę. do pozostałych kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a związanych z wadą fizyczną lub prawną Produktu (rękojmia), mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, tj. art. 556 – 5764.

8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za sprzedany Produkt wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8. Inne prawa i obowiązki stron umowy

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że programowe wyposażenie i inne części tworzące stronę internetową bonami.pl (włącznie z fotografiami oferowanych Produktów) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się do niewykonywania żadnych czynności prowadzących do umożliwienia jemu bądź osobom trzecim nieuprawnionego ingerowania czy nieuprawnionego użycia programowego wyposażenia bądź innych części tworzących stronę internetową Sprzedawcy.

2. Kupujący nie jest uprawniony przy korzystaniu ze strony internetowej do używania mechanizmów, programowego wyposażenia bądź innych metod, które by mogły negatywnie wpływać na działanie strony internetowej. Stronę internetową można używać jedynie w zakresie, który nie będzie ograniczał praw innych Kupujących i Sprzedawcy, i który jest zgodny z jej przeznaczeniem.

3. Wszelki skargi i reklamacje celem ich pozasądowego rozwiązania, Kupujący powinien przesyłać Sprzedawcy elektronicznie na wskazany tu adres e-mailowy: pomoc@bonami.pl. Informację o rozpatrzeniu skargi lub reklamacji, Sprzedawca prześle Kupującemu drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail, a w przypadku jego niewskazania, na adres e-mail, z którego skarga/reklamacja została wysłana, o ile będzie to możliwe do ustalenia. Inną drogą pozasądowego rozwiązania sporów jest wykorzystanie przeznaczonej do tego celu platformy ODR, która dostępna jest pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich, bez zgody Sprzedawcy, w stronę internetową Sprzedawcy lub spowodowane użyciem strony internetowej niezgodnie z jej przeznaczeniem.

9. Doręczanie

Jeśli nie będzie to ustalone inaczej, wszelka korespondencja związana z umową sprzedaży musi być drugiej stronie dostarczona pisemnie – tj. za pomocą poczty elektronicznej, osobiście lub przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora usług pocztowych (według wyboru nadawcy). Sprzedawca wskazuje, że Kupującemu korespondencja jest doręczana na adres poczty elektronicznej podany na koncie Bonami na stronie internetowej Sprzedawcy.

10. Rabaty

1. Rozdawane przez Sprzedawcę rabaty na stronie Bonami.pl działają jak pieniądze. 1 zł rabatu =1 zł. Rabatów nie można w żaden sposób wymuszać od Sprzedawcy ani żądać ich wypłacenia w gotówce. W przypadku wykorzystania przez Kupującego rabatu na zakup Produktu i późniejszego odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 5 Regulaminu, Kupującemu zwracana jest jedynie rzeczywista kwota pieniędzy uiszczona przez niego za Produkt po odjęciu od niej rabatu wykorzystanego przez Kupującego na zakup tego Produktu.

2. Szczegółowe zasady i ograniczenia dotyczące rabatów są do dyspozycji Kupujących w dziale "Wszystko o zakupach".

11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.

4. Umowa sprzedaży jest każdorazowo archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie udostępnia się jej.

5. Dane kontaktowe Sprzedawcy - adres korespondencyjny: Bonami.pl, Popiełuszki Jerzego, bł. ks. 28, 59-921 Sieniawka, Polska; adres poczty elektronicznej: pomoc@bonami.pl. Pozostałe dane kontaktowe Sprzedawcy dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy www.bonami.pl.

Praga, dnia 24. 03. 2016

Wystarczy 10 sekund a zyskasz z całą masę korzyści!

Utwórz za darmo konto na Bonami, oprócz natychmiastowego dostępu do dodatkowych funkcji zyskasz 20 zł na swoje pierwsze zakupy.

 • Obserwowanie dostępności produktów
 • Zapisanie ulubionych perełek
 • Bonusy i rabaty na zakupy
 • VIP obsługa klientów
lub
Wejdź przez Facebook

Zakończeniem registracji zawrzesz tą umowę z Bonami.cz, a. s. dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zakończeniem registracji zawrzesz tą umowę z Bonami.cz, a. s. dotyczącą ochrony danych osobowych.